En bedre leiesektor
Stortingssalen

21. feb. 2023

Leieboerforeningen og flere andre organisasjoner ber om at Stortinget følger opp forslaget fra R om å sette et tak på husleieøkninger slik husleieloven åpner for.

Oslo

16. feb. 2023

Hver fjerde innbygger i hovedstaden leier bolig, og leiemarkedet i Oslo er både dyrt og vanskelig. Men hva gjør egentlig hovedstadens folkevalgte for oss som leier? Ikke nok - og vi har noen forslag.

Ilatrappen Sett Fra Uelands Gate

13. feb. 2023

Oslo kommune skal tilby egnede boliger til en differensiert beboermasse med ulike behov. Boligbehovskartleggingen som snart er klar, vil gi viktige føringer for hva slag boliger kommunen må anskaffe.

Bilde4

27. jan. 2023

Leieboerforeningen ble stiftet på et folkemøte i Oslo 27. januar 1933. Her gir vi deg et raskt overblikk over historien og noen av de viktige sakene opp gjennom åra.

Medlem 2022 2

16. jan. 2023

Leieboerforeningen fikk rekordmange 2.017 nye medlemmer i fjor. Det betyr at vi i snitt fikk mer enn fem nye medlemmer hver eneste dag gjennom hele fjoråret.

Sts NCPA

15. jan. 2023

Leieboerforeningen mener dagens husleielov ikke ivaretar leieboernes behov for trygge og gode boliger og samfunnets behov for en velfungerende leiesektor. Les hva vi har spilt inn til regjeringen.

Bokoop

15. jan. 2023

Leieboersamvirke innebærer at leieboerne leier av seg selv gjennom en boligforening/samvirkeforetak. Leieboerforeningen skal nå utrede om en slik modell også har noe for seg i Norge.

israpper.jpg

10. jan. 2023

Fra mange tak henger det nå tunge istapper, som hvis de faller ned og treffer noen i verste fall kan ta liv. Det er de som eier bygningene, det være seg borettslag, sameier eller andre gårdeiere,...

20221003 121825 Â Kopi

10. jan. 2023

Leieboerforeningen har 4500 medlemmar over heile landet, men medlemmane våre er i liten grad aktive i foreninga. No tar vi grep for å styrke medlemsdemokratiet, og i januar arrangerar vi medlemsmøte

Boligmerket

21. des. 2022

Boligmerket utvikles av Nedenfra Ideelt AS sammen med Leieboerforeningen, Pådriv Oslo og Norsk Eiendom. Vi skal nå igang med pilotering av Boligmerket. Nå søker vi en prosjektmedarbeider.

IMG 0368 2

30. nov. 2022

Leieboerforeningens krav om ny husleielov har vunnet frem. Som en del av budsjettforhandlingen har SV og regjeringen blitt enig om å nedsette et hurtigarbeidende lovutvalg. En viktig seier.

Demo3

28. nov. 2022

Vi markerer kravet om en ny husleielov med en demonstrasjon foran Stortinget onsdag 30. november klokka 1800. Da vil vi overlevere et opprop som flere organisasjoner har tilsluttet seg. 

Pengestrommen2

21. nov. 2022

Ser vi nærmere på den kommunale boligsektoren i Oslo er det overraskende hvordan penga flyter i strie strømmer i en slags runddans med beboerne i midten. Hvem er egentlig tjent med et slikt system?

Ordsky

21. nov. 2022

De mest brukte begrepene som benyttes i den boligsosiale debatten finner du her. Mye er relatert til Oslo, men alle vil finne noe nyttig. Lista vil bli oppdatert.

Hagegata 40

17. nov. 2022

Solfrid bodde i den kommunale gården i 40. De siste åtte årene har imidlertid blokka stått tom i påvente av at byråkrater og politikere skal finne ut hva de vil.