Boligmerket nærmere realisering
Foto av representanter fra Norsk Eiendom, Leieboerforeningen, Nedenfra Ideelt og Pådriv som overrekker statssekretær Nancy Porsanger (Kommunaldepartementet) rapporten om merking av leieboliger.
Representanter fra Norsk Eiendom, Leieboerforeningen, Nedenfra Ideelt og Pådriv overrekker statssekretær Nancy Porsanger (Kommunaldepartementet) rapporten om merking av leieboliger.

Boligmerket nærmere realisering

En merkeordning for utleieboliger utvikler seg stadig videre. Nå er Boligmerket ett skritt nærmere. I forbindelse med piloteringen er 2000 boliger nå merket, mens flere boligutleiere er sertifisert.
Publisert:

Representanter fra eiendomsbransjen møtte statssekretær Nancy Porsanger Anti da rapporten ble lagt frem 16. november 2023.

Partnerskapet Norsk Eiendom, Leieboerforeningen, Nedenfra Ideelt og Pådriv har gjennomført piloteringen av en mulig merkeordning som skal gjøre boligutleiemarkedet tryggere og mer transparent. 2000 boliger er nå merket, og flere boligutleiere er sertifisert.

Leiemarkedet utgjøre en sentral del av boligmarkedet, og andelen som leier er økende. Å sikre gode leieforhold vil være viktig fremover, og en merkeordning vil kunne sette en ny standard og gi et kvalitetsstempel til hele utleiesektoren.

Etter at konseptutviklingen ble ferdig i fjor har årets arbeid handlet om å teste ut kriterieforslagene på boliger i utleie. Nærmere 2000 utleieboliger over hele landet er merket, og flere utleiere er sertifisert. Kriterier som er blitt testet ut har vært alt fra lovpålagte krav og bruk av anerkjente leiekontrakter, til rutiner og avvikshåndtering og beboerinvolvering.

– Boligmerket er en viktig brikke i profesjonaliseringen av utleiemarkedet, der målet er å gjøre det enklere for leietakere å finne de gode boligene samtidig som utleiere får synliggjort sine kvaliteter. Det er veldig inspirerende i vårt videre arbeid at merkeordningen blir så godt mottatt av bransjen selv, og vi har mange engasjerte bidragsytere, sier spesialrådgiver i Norsk Eiendom, Miriam Våraker Høstmælingen.

I forrige uke ble rapporten fra piloteringsfasen lagt frem og overrakt til statssekretær Nancy Porsanger Anti fra Kommunaldepartementet. Statssekretæren gir ros for hvordan prosjektet finnes løsninger på tvers av bordet, og bekrefter at Boligmerket er i tråd med den nasjonale strategien for sosial boligpolitikk om at ‘Alle trenger et trygt hjem’. Et utleiemarked med bevisste og seriøse aktører vil føre til tryggere og mer stabile leieforhold.

– Boligmerket gir fordeler for alle involvert parter som ønsker at leie skal være et trygt og godt alternativ til å eie. Vi må gjøre det enklere for leieboere å orientere seg i markedet og etablere seg i en god bolig, og en slik merkeordning har vi i Leieboerforeningen jobbet for i flere år, sier Lars Aasen i Leieboerforeningen.

Konseptutviklingen fortsetter gjennom 2024 med skalering av prosjektet, og utvikling av en organisasjonsmodell for merkeordningen.

– Vårt mål er etablering av en enkel og brukervennlig digital løsning i 2025, sier en samstemt styringsgruppe uttaler en samstemt styringsgruppe.

Les mer: