Medlemskap

Bli medlem og bo tryggere. Få hjelp knyttet til leie av bolig og næringslokale.

Leieboerrettigheter

Depositum, leieøkning, oppsigelse, utkastelse, vedlikehold, bostøtte. Det leieboere flest lurer på.

Leieboerforeningen mener

Leieboerforeningen jobber for en bedre leiesektor og en tryggere hverdag for leieboere.

Vi hjelper deg

Les ofte stilte spørsmål.

Nyttig å vite

kalk.png

Husleieloven har klare og formaliserte regler om hvordan husleien kan økes. Loven gir adgang til justering basert på konsumprisindeks og tilpasning til gjengs leie.

depositum.png

Depositum er en økonomisk sikkerhet som leieboeren gir utleieren som sikkerhet for leieforholdet. Depositum kan være inntil 6 måneders husleie og det er mange som krangler for å få tilbake pengene.

1_LEIEAVTALE.jpg

«Leietaker har rett til forlengelse av kontrakten» står det. Leietaker tror han har en ubetinget rett til å fornye kontrakten. Utleier mente aldri å binde seg til mer enn de opprinnelige tre årene.

bbl.jpg

Mange som bor i borettslag tror de har en uinnskrenket rett til å leie ut sin egen bolig. Slik er det ikke. Her er en kort gjennomgang av bestemmelsene.

Leieboerforeningen mener

Martin Presse 2

12. okt. 2021

Boutgiftstaket må økes, inntektsgrensen må økes og informasjonen om bostøtte må bli mer tilgjengelig om denne støtteordningen skal fungerer etter intensjonen.

Leiebolig

06. okt. 2021

Leieboerforeningen har sendt brev til forhandlingsutvalget som jobber ut ny regjeringsplattform. Sett søkelys på leiesektoren - her trengs fornyelse og forbedring.

Boligminister (2)

06. okt. 2021

Bolig- og bygningspolitikken må alt samles under en egen statsråd og eget departement, krever Boligprodusentene, Eiendom Norge, Leieboerforeningen og Norsk Eiendom.