Bo tryggere som leieboer
Abonnement kr 100 måned

Abonnement er ikke et medlemskap, men gir tilgang til alt digitalt innhold i en måned.

- Juridisk rådgivning -
- Advokatbistand -
- Kurs og webinarer -
- Arrangementer - 
- Juridiske dokumenter -
- (+)artikler på hjemmesiden -

Standard kr 440 årlig

For kommunale og private leieboere over hele landet:

- Juridisk rådgivning -
- Advokatbistand -
- Medlemsmøter -
- Kurs og webinarer -
- Arrangementer - 
- Juridiske dokumenter -
- (+)artikler på hjemmesiden -

Standard - bostøtte kr 330 årlig

For kommunale og private leieboere som mottar bostøtte:

- Juridisk rådgivning -
- Advokatbistand -
- Medlemsmøter -
- Kurs og webinarer -
- Arrangementer - 
- Juridiske dokumenter -
- (+)artikler på hjemmesiden -

Student kr 300 årlig

Medlemskap for studenter og skoleelever:

- Juridisk rådgivning -
- Advokatbistand -
- Medlemsmøter -
- Kurs og webinarer -
- Arrangementer - 
- Juridiske dokumenter -
- (+)artikler på hjemmesiden
-

Basis kr 170 årlig

Et digitalt og rimelig medlemskap for deg som ikke trenger juridisk rådgivning.

- Juridisk rådgivning -
- Advokatbistand -
- Medlemsmøter -
- Kurs og webinarer -
- Arrangementer - 
- Juridiske dokumenter -
- (+)artikler på hjemmesiden -

Næring kr 2.000 første året, deretter kr 1000 årlig

Medlemskap for små og mellomstore firmaer som leier næringslokaler. 

- Advokatbistand -
- Juridiske dokumenter -
- (+)artikler på hjemmesiden -

LkL - kommunal leieboer i Oslo 250 kr årlig eller halvårlig

Medlemskap i lokalavdeling for kommunale leieboere i OSLO.

- Juridisk rådgivning -
- Sosialfaglig rådgivning -
- Advokatbistand -
- Medlemsmøter -
- Kurs og webinarer -
- Arrangementer - 
- Juridiske dokumenter -
- (+)artikler på hjemmesiden -

Lokallag/forumlag Vi kan hjelpe deg!

Ønsker du å starte et lokallag eller et forumlag tilknyttet Leieboerforeningen? Vi har egne retningslinjer og standardvedtekter. og hjelper deg gjennom hele prosessen.

- Medlemslister
- Innkreving av medlemskontingent
- Aktiviteter og møter
- Bistand og rådgivning

Ta kontakt for mer informasjon

Kommune Be om pristilbud årlig

For kommuner over hele landet:

- Advokatbistand -
- Heldagskurs i husleierett-
- Webinarer - 
- Kommunespesifikke utredninger - 
- Nedlasting av juridiske dokumenter - 
- (+)artikler på hjemmesiden -

Medlemstypene

AbonnementBasisLkLStudentStandardStandard  bostøtteNæring
Håndbok og standard leiekontrakt[JA][JA][JA][JA][JA][JA][JA]
Standard dokumenter[JA][JA][JA][JA][JA][JA][JA]
(+)artikler[JA][JA][JA][JA][JA][JA][JA]
Nyhetsbrev[NEI][JA][JA][JA][JA][JA][JA]
Medlems- og temamøter[NEI][JA][JA][JA][JA][JA][JA]
Årsmøte[NEI][JA][JA][JA][JA][JA][JA]
Juridisk rådg. *[NEI][NEI][JA][JA][JA][JA][NEI]
Advokat **[NEI][NEI][JA][JA][JA][JA][JA]
Pris***1001702503004403302000/
1000

*    Pr år for Student og LkL 5 timer | Standard 10 timer
**  Pr år for Student og LkL 0,5 timer | Standard 1 timer | Næring 2 timer
*** Abonnement er gyldig i 1 måned | Alle andre medlemskap i 12 måneder | Næringsmedlemskap koster kr 2000 ved innmelding og deretter kr 1000 kr ved fornyelse.
Det påløper et fakturagebyr på kr 35 ved utsendelse av brevgiro 

Nye medlemspriser
Medlemsprisen er økt fra 4. juni 2024 i tråd med vedtak på årsmøte. Nye priser gjelder bare for nye medlemmer. Eksisterende medlemmer betaler det samme som tidligere.

Mer detaljert om medlemskap

Med Studentmedlemskap får du full tilgang til våre nettsider med (+)artikler, materiell for nedlasting, nyhetsbrev, tilgang til webinarer, mugganalyse, juridisk rådgivning. Som medlem kan du delta på årsmøte og du støtter vårt arbeid for en bedre og tryggere leiesektor.

Juridisk bistand

Du får inntil fem timer med rådgivning fra våre juridiske konsulenter per år, og en halv time fra advokat/advokatfullmektig innenfor visse saksområder.

Våre medarbeidere er eksperter på husleieloven og bistår deg i alle typer spørsmål knyttet til ditt leieforhold. Vi har bred kompetanse og erfaring innenfor alle rettsområder i husleieretten. Våre advokater fører årlig en rekke saker for domstolene.

Vær oppmerksom på at i perioder med mange henvendelser kan det være noe ventetid på å få rådgivning fra våre saksbehandlere.

Pris

Medlemskap koster kr. 300,- og gjelder i ett år. Medlemskapet fornyes automatisk hvert år. Vi kan kreve kopi av gyldig studentlegitimasjon for studentmedlemmer.

Ønsker du avslutte medlemskapet må du selv gjøre dette på våre nettsider eller ved å kontakte foreningen på annen måte.

Med Basis-medlemskap får du full tilgang til våre nettsider med (+)artikler, materiell for nedlasting, nyhetsbrev og tilgang til webinarer og arrangementer. Du delta på våre årsmøter og du støtter vårt arbeid for en bedre og tryggere leiesektor.

Som Basis-medlem får du ikke personlig juridisk rådgivning fra våre konsulenter eller advokater. Trenger du slik bistand må du velge Standard, Student eller Næring.

Pris

Medlemskap koster kr. 170,- og gjelder i ett år. Medlemskapet fornyes automatisk hvert år.

Ønsker du avslutte medlemskapet må du selv gjøre dette på våre nettsider eller ved å kontakte foreningen på annen måte.

Med Standard får du full tilgang til våre nettsider med (+)artikler, materiell for nedlasting, nyhetsbrev, tilgang til webinarer, arrangementer, rimelig mugganalyse og juridisk rådgivning. Som medlem kan du delta på årsmøte og du støtter vårt boligpolitiske arbeid for en bedre og tryggere leiesektor.

Juridisk bistand

Du får inntil ti timer med rådgivning fra våre juridiske konsulenter per år, og inntil en time fra advokat/advokatfullmektig innenfor visse saksområder, og i forbindelse med inngåelse av advokatoppdrag.

Våre medarbeidere er eksperter på husleieloven og bistår deg i alle typer spørsmål knyttet til ditt leieforhold. Vi har bred kompetanse og erfaring innenfor alle rettsområder i husleieretten. Våre advokater fører årlig en rekke saker for domstolene.

Vær oppmerksom på at i perioder med mange henvendelser kan det være noe ventetid på å få rådgivning fra våre saksbehandlere.

Pris

Medlemskap koster kr. 440,- og gjelder i ett år. Medlemskapet fornyes automatisk hvert år.

Ønsker du avslutte medlemskapet må du selv gjøre dette på våre nettsider eller ved å kontakte foreningen på annen måte.

Standard Bostøtte er det samme medlemstype som Standard men har lavere pris. Du kan velge dette medlemskapet om du mottar statlig og/eller kommunal bostøtte. Leieboerforeningen kan be deg dokumentere dette før du får bistand.

Standard Bostøtte gir deg full tilgang til våre nettsider med (+)artikler, materiell for nedlasting, nyhetsbrev, tilgang til webinarer, arrangementer, rimelig mugganalyse og juridisk rådgivning. Som medlem kan du delta på årsmøte og du støtter vårt boligpolitiske arbeid for en bedre og tryggere leiesektor .

Juridisk bistand

Du får inntil ti timer med rådgivning fra våre juridiske konsulenter per år, og inntil en time fra advokat/advokatfullmektig innenfor visse saksområder, og i forbindelse med inngåelse av advokatoppdrag.

Våre medarbeidere er eksperter på husleieloven og bistår deg i alle typer spørsmål knyttet til ditt leieforhold. Vi har bred kompetanse og erfaring innenfor alle rettsområder i husleieretten. Våre advokater fører årlig en rekke saker for domstolene.

Vær oppmerksom på at i perioder med mange henvendelser kan det være noe ventetid på å få rådgivning fra våre saksbehandlere.

Pris

Medlemskap koster kr. 330,- og gjelder i ett år. Medlemskapet fornyes automatisk hvert år.

Ønsker du avslutte medlemskapet må du selv gjøre dette på våre nettsider eller ved å kontakte foreningen på annen måte.

Med LkL-medlemskap blir du medlem i Leieboerforeningens Lokallag for kommunale beboere i Oslo.  Du får full tilgang til alle våre nettsider med (+)artikler, materiell for nedlasting, nyhetsbrev, tilgang til webinarer. Som medlem i lokallaget får du juridisk rådgivning og veiledning i spørsmål knyttet til mer boligsosiale forhold (søknad om bytte av kommunal bolig, klage på vedtak, søknad om bostøtte, hjelp til å søke eksterne bomiljøtilskudd og lignende spørsmål. Du kan delta på årsmøte og andre arrangementer, og du støtter vårt arbeid for en bedre og tryggere leiesektor.

Juridisk bistand

Du får inntil fem timer med rådgivning fra våre juridiske konsulenter per år, og en halv time fra advokat/advokatfullmektig innenfor visse saksområder.

Våre medarbeidere er eksperter på husleieloven og bistår deg i alle typer spørsmål knyttet til ditt leieforhold. Vi har bred kompetanse og erfaring innenfor alle rettsområder i husleieretten. Våre advokater fører årlig en rekke saker for domstolene.

Vær oppmerksom på at i perioder med mange henvendelser kan det være noe ventetid på å få rådgivning fra våre saksbehandlere.

Pris

Medlemskap koster kr. 250,- og gjelder i ett år. Du kan også velge å tegne medlemskap for seks måneder til kr 125,-. Medlemskapet fornyes automatisk ved forfall.

Ønsker du avslutte medlemskapet må du selv gjøre dette på våre nettsider eller ved å kontakte foreningen på annen måte.

Som Næringsmedlem får du egen advokat / advokatfullmektig som bistår deg i inntil to timer gratis pr år. Bistand utover dette er en betalingstjeneste, men medlemmer får medlemspris på våre advokattjenester.  

Våre advokater er eksperter på husleieloven og kan bistå deg i alle typer spørsmål knyttet til ditt næringsleieforhold. Næringsleie skiller seg fra boligleie ved at det er lov til å gjøre unntak fra husleielovens bestemmelser på en rekke områder. Derfor er det bare våre advokater som rådgir i saker knyttet til næringsutleie. Våre advokater fører saker for domstolene.

Pris

Medlemskap koster kr. 2000,- og gjelder i ett år. Ved fornyelse av medlemskapet reduseres årskostnaden til kr. 1000,- pr år.

Ønsker du avslutte medlemskapet må du selv gjøre dette på våre nettsider eller ved å kontakte foreningen på annen måte.

Abonnement er ikke et medlemskap, men et månedsabonnement som gir deg innlogging til våre nettsider i 1 måned. Abonnementet avsluttes automatisk etter utløp.

På nettsidene kan du benytte deg av alt innholdet på lik linje med ordinære medlemmer, med to viktige unntak: Du får ikke personlig juridisk rådgivning fra konsulent eller advokat og du kan ikke bestille mugganalyse. Dette er forbeholdt våre medlemmer.

Pris

Abonnement koster kr. 100,- og gjelder i en måned. Passer for deg som av ulike årsaker ikke vil bli medlem, men ønsker tilgang til alt vi har av innhold på nettsidene.

Leieboerforeningen tilbyr medlemskap til kommuner. Pr i dag er det omlag 10 kommuner som har slikt medlemskap og hvor Oslo er den største av disse. Medlemskapet innebærer rask og effektiv advokatbistand pr telefon eller epost, og medlemmene får rådgivning om leieboeres rettigheter og plikter i leieforhold. Det er som oftest NAV-kontorene som tegner medlemskap og de tilbudet i forhold til klienter som leier privat. Våre advokater er blant de fremste i landets på husleieloven de holder årlig kurs og fagseminarer rettet direkte kommunalt ansatte som jobber mot leiesektoren.

Betingelser for medlemskap

Les betingelser