Rettigheter for leieboere
Recorder 1

Et lydopptak av en samtale kan være viktig dokumentasjon på at en samtale har funnet sted, og på hva som har blitt avtalt, men er det egentlig lovlig? Les hva vår advokat skriver om saken.

Handbok3

Her finner du en kortversjon av boka "Rettigheter og plikter ved leie av bolig - håndbok i husleierett". Er du medlem har du tilgang til fullversjonen av håndboka.

IMG 6768

Om du oppdager et forhold som du mener utgjør en mangel i leieforholdet, må du si fra til utleier så raskt som mulig, I denne artikkelen gjennomgår vi hva du må huske på som leieboer.

dommerklubbe.jpg

Normalt har begge parter i et leieforhold oppsigelses­adgang, men det lov å avtale det meste, så det er mange ulike varianter og mye å passe seg for.

smart.png

Med jevne mellomrom blir Leieboerforeningen bedt om å sette opp lister med de viktigste 5 eller 10 rådene til leieboerne. Men hvorfor nøye seg med 10?

utkastelse2.jpg

Utkastelse, også kalt fravikelse, inne­­­bærer at namsmannen fjerner de personer som oppholder seg i boligen i tillegg til det innbo og løsøre som eventuelt måtte være der.

stroe.jpg

Hvem er ansvarlig for å strø fortauet og gårdsrom. Når glatta kommer er det mange som ikke tør gå ut fordi det ikke er strødd og ryddet for snø. Og hva om du er så uheldig og faller og skader deg?

husleiekalk.jpg

Hvert år og tidligst etter ett år etter leieinngåelse kan partene i et leieforhold kreve leien justert i henhold til konsumprisindeksen (KPI). Du kan enkelt finne ut hva det er lov å øke husleien med.

visning2.jpg

Det er vanlig at utleier holder visninger hvor det det kommer mange som vil se på boligen. De som er interessert i å leie må ofte skrive seg opp på en liste.