Rettigheter for leieboere
bofelles3.jpg

Kollektiv er blitt en mer og mer vanlig boform i de fleste byer. Grovt sett betyr det bare at flere mennesker bor sammen uten å være samboere eller familie.

utkastelse2.jpg

Utkastelse, også kalt fravikelse, inne­­­bærer at namsmannen fjerner de personer som oppholder seg i boligen i tillegg til det innbo og løsøre som eventuelt måtte være der.

depositum.png

Depositum er en økonomisk sikkerhet som leieboeren gir utleieren som sikkerhet for leieforholdet. Depositum kan være inntil 6 måneders husleie og det er mange som krangler for å få tilbake pengene.

betalingsplikt.png

Det er bare adgang til å avtale at leieboeren skal betale husleie, tillegg for brensel eller elektrisitet, vann og avløp der utleier betaler etter målt forbruk og depositum (eventuelt garanti).

dommerklubbe.jpg

Normalt har begge parter i et leieforhold oppsigelses­adgang, men det lov å avtale det meste, så det er mange ulike varianter og mye å passe seg for.

kalk.png

Husleieloven har klare og formaliserte regler om hvordan husleien kan økes. Loven gir adgang til justering basert på konsumprisindeks og tilpasning til gjengs leie.

bikje.jpg

Selv om utleieren har fastsatt forbud mot dyrehold i eiendommen, kan leieboeren holde dyr. Forutsetningen er at gode grunner taler for det og at dyreholdet ikke er til ulempe.

bbl.jpg

Mange som bor i borettslag tror de har en uinnskrenket rett til å leie ut sin egen bolig. Slik er det ikke. Her er en kort gjennomgang av bestemmelsene.

b9b2050437.jpg

Strålevernforskriften er fra 1.1.2014 fullt ut innført og det betyr at det bindende grenseverdier for radon i utleieboliger. Det er utleiers ansvar å sørge for at grenmseverdien ikke overskrides.

Side: 1 / 6