Leieboerforeningen

Leieboerforeningen

er en demokratisk, ikke-kommersiell og politisk uavhengig medlems- og interesseorganisasjon. Foreningen ble stiftet i 1933 og har 5000 medlemmer. Foreningen har kontor i Oslo, men dekker hele landet. Vi har samsarbeidsadvokater i Bergen, Trondheim, Ålesund, Tromsø og Kristiansand. Foreningen er også åpen for private utleiere som ikke driver utleie som næring, men vi bistår aldri utleiere i saker mot leieboere. Foreningen har eget medlemskap for små og mellomstore næringsleietakere og for kommuner. 

Foreningens mål er å ivareta medlemmenes interesser overfor utleiere, myndigheter og andre. Vi har pr mai 2022 to advokater og fem juridiske konsulenter. Våre medarbeidere hjelper til med alt fra utfylling av leieavtale, tolkning av regelverk og om nødvendig også som advokat i domstolen. Leieboerforeningen tar ikke saker mot andre leieboere eller opptrer som advokater for utleiere mot leieboere.

Leieboerforeningen er en aktiv interesseorganisasjon som taler boligforbrukernes syn i lokale og nasjonale saker.

Foreningen utfører også ulike prosjektoppdrag/utredninger og hovedsaklig med det offentlige som oppdragsgiver. De siste årene vi vært involvert i flere prosjekter knyttet til boligsosialt arbeid.

Pr juni 2023 har foreningen 15 ansatte og en årlig omsetning på om lag 8,5 millioner.

Juridiske bistand

Leieboerforeningen har en gruppe på seks - syv juridiske konsulenter som hvert år rådgir og veileder i 2-3.000 saker. Konsulenter er erfarne jusstudenter som jobber under kyndig veiledning av våre in-house advokater

Advokater

Leieboerforeningens to advokater fører husleiesaker for domstolene, avgir høringsuttalelser, skriver utredninger, utfører konsulentoppdrag, underviser, holder kurs, webinarer og jobber rettspolitisk.

Boligsosialt

Leieboerforeningen har en egen boligsosial avdeling med særskilt fokus på økonomisk og sosialt vanskeligstilte, beboermedvirkning og -organisering og utvikling av gode bomiljø. Foreningen utfører kartleggings- og utredningsoppgaver for nasjonale og lokale myndigheter og underviser/veileder i boligsosialt arbeid.

Boligpolitikk

Boligpolitisk jobber Leieboerforeningen for en mer robust og velfungerende leiesektor. Foreningen har tett kontakt med nasjonale og lokale myndigheter, beslutningstakere og sitter i en rekke råd og utvalg. Foreningen deltar i og arrangerer selv boligpolitiske debatter og er ofte i media. Foreningen er aktive på Facebook, Instagram og Twitter. Vårt bolipolitiske program finner du her.

Årsmøte

Leieboerforeningens øverste organ er årsmøtet som holdes innen utgangen av mai hvert år. Årsmøtet velger et styre som består av åtte faste medlemmer og fem vara. En samlet oversikt over alle valgte representanter i Leieboerforeningens styret og andre valgte organer finner du her.

Beliggenhet

Leieboerforeningens har kontorer i Fafo-huset få min fra Grønland T-banestopp / Tøyen T-banestopp. 37-bussen stopper to min unna og trikkelinje 18 og 19 stopper i Munkegata, en kort spasertur unna. Det er flere parkeringshuset i nærheten. Vi har egen gjesteparkering ved kontorlokalene som ofte er ledig. 

Åpningstider

kl. 10:00 - 14:30 (i sommerperioden kan åpningstiden variere noe).
Avtaler utenom åpningstid kan avtales direkte med medarbeidere

Besøksadresse og postadresse

Borggata 2b
0650 OSLO

Telefon: 24 14 91 00
E-post: lbf(a)lbf.no
Kartlink Borggata 2b

Orgnr: 9700 158 68 MVA
​Medlemskonto.: 5010.05.76330
Bankkonto: 7874.06.22160
Klientkonto:7878.06.03819