Kontingenten øker for nye medlemmer - det lønner seg å fornye
Illustrasjon av unge voksen som prater sammen.
Leieboerforeningen får mange nye medlemmer, og det er bra. Medlemskontingen har ikke blitt økt på mange år, og nå går den opp med ca 10 prosent - men det gjelder bare for de som melder seg inn etter 4. juni 2024. Eksisterende medlemmer beholder gammel kontingent.

Kontingenten øker for nye medlemmer - det lønner seg å fornye

Årsmøte i Leieboerforeningen vedtok at medlemsprisen for nye medlemmer justeres opp med om lag 10%. Prisøkningen gjelder bare for nyinnmeldte – om du allerede var medlem og fornyer medlemskapet betaler du samme pris som da du meldte deg inn.
Publisert:

Årsmøte i Leieboerforeningen den 7. mai 2024 besluttet å øke medlemsprisene for nye medlemmer. Unntatt er prisen for studentmedlemskap hvor prisen ble økt forrige år, og LkL som er i en oppbyggingsfase.

Det ble bestemt at det ikke skal være prisøkning for allerede inngåtte medlemsskap. Det betyr at om du fornyer et medlemskap som ble inngått før 4. juni 2024 beholder du den opprinnelige medlemskontingenten ved fornyelse. Glemmer du å fornye medlemskapet vil du derimot måtte betale ny pris. Det samme gjelder om du melder deg ut og deretter inn igjen senere.

Nye priser

Her er oversikten over ny pris som gjelder fra 4. juni 2024 og gammel pris for de som meldte seg inn før dette og fornyer.

Type medlemskapGammel kontingent før 4.6.24Ny kontingent fra 4.6.24
Standard400440
Standard bostøtte300330
Student (ikke endret)300300
Basis150170
LkL250250
Næring*1000 / 5002000 / 1000

* Pris for næringsmedlemskap første år / og påfølgende år

En større medlemsmasse gir økte inntekter til foreningen, men samtidig krever dette også økt innsats fra Leieboerforeningens administrasjon, blant annet i form av økt antall juridiske henvendelser og ressurser knyttet til selve medlemshåndtering. Både lønninger og priser på varer og tjenester øker, og årsmøtet mente det var rimelig med en økning i medlemskontingenten. Styret har beregnet at prisøkningen vil gi økte medlemsinntekter på om lag kr. 40.000 i 2024 og kr 100.000 i de påfølgende årene.

Antall medlemmer fortsetter å øke

Pr 20. juni hadde leieboerforeningen 5.860 medlemmer. Det er 360 flere enn ved forrige årsskiftet, og vi forventer at vi i løpet av august vil passere 6.000 medlemmer. Antall nye som har meldte seg inn hittil i år er 1.050, som er omtrent som i fjor på samme tid. Gjennom hele 2023 fikk vi 2.222 nye medlemmer. Vi ser at det er noen flere enn i fjor som melder seg ut / ikke fornyer medlemskapet. Det betyr derfor at vi trolig vil få en noe lavere netto tilvekst av medlemmer enn i 2023 hvor vi endte opp med samlet medlemsvekst på noe over 1.000.