Medlemskap

Bli medlem og bo tryggere. Få hjelp knyttet til leie av kommunal bolig.

Nyttig info

Depositum, leieøkning, oppsigelse, utkastelse, vedlikehold, bostøtte. Det leieboere flest lurer på.

Juridisk hjelp til medlemmer i LkL
Elektronisk saksbehandling

Du må logge inn for å få juridisk bistand

Blogg - hva skjer?

Her kommer info om innholdet

Ditt bomiljø

Mer om gårdstyre, konflikthåndtering, innsøking av midler til bomiljø ...

Om LkL

Mer info om oss

Rettigheter og plikter

kalk.png

Husleieloven har klare og formaliserte regler om hvordan husleien kan økes. Loven gir adgang til justering basert på konsumprisindeks og tilpasning til gjengs leie.

depositum.png

Depositum er en økonomisk sikkerhet som leieboeren gir utleieren som sikkerhet for leieforholdet. Depositum kan være inntil 6 måneders husleie og det er mange som krangler for å få tilbake pengene.

1_LEIEAVTALE.jpg

«Leietaker har rett til forlengelse av kontrakten» står det. Leietaker tror han har en ubetinget rett til å fornye kontrakten. Utleier mente aldri å binde seg til mer enn de opprinnelige tre årene.

bbl.jpg

Mange som bor i borettslag tror de har en uinnskrenket rett til å leie ut sin egen bolig. Slik er det ikke. Her er en kort gjennomgang av bestemmelsene.