Om bomiljø

Ditt bomiljø

Mange leieboere i kommunale boliger har et stort engasjement for sitt bomiljø. Siden 2014 har Leieboerforeningen samarbeidet tett med beboere i ulike kommunale gårder over hele Oslo. Nå tar vi dette arbeidet videre inn i lokallaget.

  • Gårdstyrer og gårdskomiteer
    Ønsker du og naboene dine å organisere deg i et gårdstyre eller en gårdskomite? Lokallaget kan gi opplæring i gårdstyrearbeid, bistå med enkle sekretærfunksjoner og koble sammen ulike gårdstyrer i et nettverk. Ta kontakt med oss på bomiljo@lbf.no dersom du vil vite mer om tilbudet.

  • Nabolagsmidler
    Har du lyst til å arrangere en gårdsfest, eller kanskje du vil ta med naboene til Tusenfryd? Har du tilgang på et felleslokale, og trenger utstyr til å sette i gang med aktiviteter der? Vi kan gi deg råd og veiledning til hvor du kan søke midler til aktiviteter. Oslo kommune har mange ulike søknadsordninger, slik som frivillighetsmidler, nabolagsmidler og grønne midler. Det finnes også flere eksterne stiftelser som gir penger til bomiljøtiltak. Kontakt oss på lkl@lbf.no hvis du vil vite mer.