En bedre leiesektor
Aarsmøte 22

21. feb. 2024

Årsmøtet er Leieboerforeningens høyeste organ. Her har medlemmene mulighet til å være med å påvirke foreningens arbeid, kontrollere og godkjenne beretning og regnskap og velge tillitsvalgte.

Debatt2

20. feb. 2024

Vi inviterer til debatt om husleielovutvalgets forslag som skal styrke leieboerne botrygghet. Utleierne er i harnisk og hevder at om forslagene blir gjennomført, så vil leiemarkedet kollapse!

Overlevering

31. jan. 2024

Lovutvalget har lagt fram sine første forslag til hvordan leieboernes rettsvern kan bli bedre. I denne artikkelen går vår mann i utvalget gjennom forslaget og litt om hva som er i vente.

sno.jpg

29. jan. 2024

Leieboerforeningen har fått en rekke henvendelser med spørsmål om hvem som er ansvarlig for å måke og for å strø om vinteren.

Trondheim

26. jan. 2024

Den første av to delutredninger med forslag til endringer i husleieloven overleveres regjeringen 31. januar. Denne utredningen omhandler botrygghet for leieboere og det har ikke vært lett.

Aarsmøte 22

25. jan. 2024

Leieboerforeningens årsmøte gjennomføres 7. mai 2024 kl 17:30. Alle medlemmer kan delta på møtet som gjennomføres som en videokonferanse. Her får du litt mer informasjon om frister og innhold.

Lovdata

21. jan. 2024

Ny forskrift om tildeling av kommunal bolig i Oslo er nå på plass. Det har skjedd en del veldig viktige endringer, selv om vi gjerne skulle sett at Oslo kommune hadde strukket seg enda lenger.

BBY 1

15. jan. 2024

Oslo kommunes årlige boligkonferanse hadde tittelen "Er Oslo en by med plass for alle i dyrtid?" Det ble en spennende dag med mye relevant informasjon og kunnskap.

Medvirkning2

27. nov. 2023

Leieboere må få styrket sin rett til medvirkning og vi jobber for at dette må forankres i nasjonale og kommunale handlingsplaner. Les mer om hva leieboermedvirkning betyr.

Petter6

20. nov. 2023

For tredje gang arrangerte Leieboerforeningens beboerkonferansen. Tema var bomiljø i kommunale boliger og tilbakemeldinger tyder på at vi traff blink.

Boligmerket Rapportlansering

19. nov. 2023

En merkeordning for utleieboliger nærmer seg. I forbindelse med piloteringen er nå nesten 2000 boliger merket, og flere boligutleiere er sertifisert.

Statsbudsjettet 2024

30. okt. 2023

For alle som er opptatt av boligmarkedet og boligpolitikk ligger det en del forventninger til fremleggelsen av statsbudsjettet. I år var forventningene skrudd ned. 

Beboerkonferansen 2023

25. okt. 2023

Beboerkonferansen 2023 gjennomføres 16. november kl. 15 - 19 i Oslo. Konferansen er åpen for alle og gratis. Hovedtema i år er bomiljø i kommunale boliger og vi har et variert program.

Banker

23. okt. 2023

Lovens regler om utbetaling av depositum er verken enkle eller oversiktlige – men de er helt tydelige. Banken har verken skjønn eller myndighet til å trosse husleieloven, men det skjer altfor ofte.