En bedre leiesektor
Survey

16. mar. 2023

Vi søker medlemmer som har lyst til å sitte i vårt leieboerpanel og som kan svare raskt på små, korte undersøkelser om saker og ting vi lurer på. Vi deler ut massevis av flaxlodd til deltakerne.

Stortingssalen

21. feb. 2023

Leieboerforeningen og flere andre organisasjoner ber om at Stortinget følger opp forslaget fra R om å sette et tak på husleieøkninger slik husleieloven åpner for.

Oslo

16. feb. 2023

Hver fjerde innbygger i hovedstaden leier bolig, og leiemarkedet i Oslo er både dyrt og vanskelig. Men hva gjør egentlig hovedstadens folkevalgte for oss som leier? Ikke nok - og vi har noen forslag.

Ilatrappen Sett Fra Uelands Gate

13. feb. 2023

Oslo kommune skal tilby egnede boliger til en differensiert beboermasse med ulike behov. Boligbehovskartleggingen som snart er klar, vil gi viktige føringer for hva slag boliger kommunen må anskaffe.

Aarsmøte 22

13. feb. 2023

Årsmøtet er Leieboerforeningens høyeste organ. Her har medlemmene mulighet til å være med å påvirke foreningens arbeid, kontrollere og godkjenne beretning og regnskap og velge tillitsvalgte.

Bilde4

27. jan. 2023

Leieboerforeningen ble stiftet på et folkemøte i Oslo 27. januar 1933. Her gir vi deg et raskt overblikk over historien og noen av de viktige sakene opp gjennom åra.

Medlem 2022 2

16. jan. 2023

Leieboerforeningen fikk rekordmange 2.017 nye medlemmer i fjor. Det betyr at vi i snitt fikk mer enn fem nye medlemmer hver eneste dag gjennom hele fjoråret.

Sts NCPA

15. jan. 2023

Leieboerforeningen mener dagens husleielov ikke ivaretar leieboernes behov for trygge og gode boliger og samfunnets behov for en velfungerende leiesektor. Les hva vi har spilt inn til regjeringen.

Bokoop

15. jan. 2023

Leieboersamvirke innebærer at leieboerne leier av seg selv gjennom en boligforening/samvirkeforetak. Leieboerforeningen skal nå utrede om en slik modell også har noe for seg i Norge.

20221003 121825 Â Kopi

10. jan. 2023

Leieboerforeningen har 4500 medlemmar over heile landet, men medlemmane våre er i liten grad aktive i foreninga. No tar vi grep for å styrke medlemsdemokratiet, og i januar arrangerar vi medlemsmøte

Boligmerket

21. des. 2022

Boligmerket utvikles av Nedenfra Ideelt AS sammen med Leieboerforeningen, Pådriv Oslo og Norsk Eiendom. Vi skal nå igang med pilotering av Boligmerket. Nå søker vi en prosjektmedarbeider.