En bedre leiesektor
1 Mai23

24. mai. 2023

Leieboerforeninga denne våren sett i gang ei satsing på å mobilisera medlemmane våre i bustadpolitiske spørsmål og ei styrking av medlemsdemokratiet i foreininga. Responsen frå medlemmane har vore god

Lars 3

23. mai. 2023

Snart begynner arbeidet med å fornye husleieloven. Leieboerforeningen kommer her med siste nytt om representanter og mandat. Leieboerforeningen vil ta medlemmer og andre inn i lovarbeidet.

Huske

24. apr. 2023

Leier du av Oslo kommune får du mye mer i bostøtte enn om du leier privat. Dette er en grov forskjellsbehandling av folk med lav inntekt. Det bidrar også til at den kommunale boligkøen blir lengre.

Skjermbilde 2023 1 Mai

24. apr. 2023

Snart er det 1. mai, og også i år markerer vi dagen med en tradisjonell 1. mai-frokost, paroler og appeller i Oslo på Leieboerforeningens lokaler i Borggata 2B.

Aarsmøte 22

24. apr. 2023

Årsmøtet er Leieboerforeningens høyeste organ. Her har medlemmene mulighet til å være med å påvirke foreningens arbeid, kontrollere og godkjenne beretning og regnskap og velge tillitsvalgte.

25

21. apr. 2023

Styret i Leieboerforeningen vil på årsmøte i mai fremme forslag om at personer/familier med lav inntekt får redusert medlemspris på kroner 300 pr år.

Bostotte2

20. apr. 2023

Leieboerforeningen foreslår fullt fradrag i skatten for utgifter til husleie. Dette er både rettferdig og utjevnende, og vil gi leieboere mer å rutte med i et glohett leiemarked.

Survey

16. mar. 2023

Vi søker medlemmer som har lyst til å sitte i vårt leieboerpanel og som kan svare raskt på små, korte undersøkelser om saker og ting vi lurer på. Vi deler ut massevis av flaxlodd til deltakerne.

Stortingssalen

21. feb. 2023

Leieboerforeningen og flere andre organisasjoner ber om at Stortinget følger opp forslaget fra R om å sette et tak på husleieøkninger slik husleieloven åpner for.

Oslo

16. feb. 2023

Hver fjerde innbygger i hovedstaden leier bolig, og leiemarkedet i Oslo er både dyrt og vanskelig. Men hva gjør egentlig hovedstadens folkevalgte for oss som leier? Ikke nok - og vi har noen forslag.

Ilatrappen Sett Fra Uelands Gate

13. feb. 2023

Oslo kommune skal tilby egnede boliger til en differensiert beboermasse med ulike behov. Boligbehovskartleggingen som snart er klar, vil gi viktige føringer for hva slag boliger kommunen må anskaffe.