En bedre leiesektor
Survey2

12. apr. 2024

I løpet av kort tid vil vi sende ut en digital spørreundersøkelse til alle medlemmer hvor vi ber deg om å dele noen av dine erfaringer og tanker rundt det å være leieboer.

Akerselva 3

29. feb. 2024

I år blir et viktig år for alle som jobber for leieboersaken, med behandling av ny husleielov og den ventede boligmeldingen. Vi arrangerer også en rekke aktiviteter for medlemmene våre.

Brandon Griggs Wr11kbab86u Unsplash

28. feb. 2024

Det er fornyet interesse for ikke-kommersielle leieboliger, og Leieboerforeningens bidrag, Leieboersamvirke, har finansiering via Husbanken. Vi utreder nå økonomiske grunnlaget for denne løsningen.

Bsa

25. feb. 2024

Bostøtten må forbedres!  Den nåværende ordningen har vist seg utilstrekkelig, og behovet for endringer er akutt. Færre får bostøtte og verdien av bostøtten til den enkelte har sunket dramatisk.

Aarsmøte 22

21. feb. 2024

Årsmøtet er Leieboerforeningens høyeste organ. Her har medlemmene mulighet til å være med å påvirke foreningens arbeid, kontrollere og godkjenne beretning og regnskap og velge tillitsvalgte.

Debatt2

20. feb. 2024

Vi inviterer til debatt om husleielovutvalgets forslag som skal styrke leieboerne botrygghet. Utleierne er i harnisk og hevder at om forslagene blir gjennomført, så vil leiemarkedet kollapse!

Overlevering

31. jan. 2024

Lovutvalget har lagt fram sine første forslag til hvordan leieboernes rettsvern kan bli bedre. I denne artikkelen går vår mann i utvalget gjennom forslaget og litt om hva som er i vente.

sno.jpg

29. jan. 2024

Leieboerforeningen har fått en rekke henvendelser med spørsmål om hvem som er ansvarlig for å måke og for å strø om vinteren.

Trondheim

26. jan. 2024

Den første av to delutredninger med forslag til endringer i husleieloven overleveres regjeringen 31. januar. Denne utredningen omhandler botrygghet for leieboere og det har ikke vært lett.

Aarsmøte 22

25. jan. 2024

Leieboerforeningens årsmøte gjennomføres 7. mai 2024 kl 17:30. Alle medlemmer kan delta på møtet som gjennomføres som en videokonferanse. Her får du litt mer informasjon om frister og innhold.

Lovdata

21. jan. 2024

Ny forskrift om tildeling av kommunal bolig i Oslo er nå på plass. Det har skjedd en del veldig viktige endringer, selv om vi gjerne skulle sett at Oslo kommune hadde strukket seg enda lenger.

BBY 1

15. jan. 2024

Oslo kommunes årlige boligkonferanse hadde tittelen "Er Oslo en by med plass for alle i dyrtid?" Det ble en spennende dag med mye relevant informasjon og kunnskap.

Medvirkning2

27. nov. 2023

Leieboere må få styrket sin rett til medvirkning og vi jobber for at dette må forankres i nasjonale og kommunale handlingsplaner. Les mer om hva leieboermedvirkning betyr.

Petter6

20. nov. 2023

For tredje gang arrangerte Leieboerforeningens beboerkonferansen. Tema var bomiljø i kommunale boliger og tilbakemeldinger tyder på at vi traff blink.