En bedre leiesektor
Darresgate

27. jun. 2024

Lokallaget for kommunale beboere i Oslo (LkL) har vært på studietur til Trondheim for å lære mer om byøkologi og tredje boligsektor. Svartlamon og Boligstiftelsen i Trondheim var engasjert vertskap.

Stortinget2

18. jun. 2024

I forbindelse med revidert nasjonalbudsjett har de tre koalisjonspartnerne på Stortinget (Ap, Sp og SV) uttalt at de støtter deler av husleielovutvalgets forslag. Dette er en superviktig delseier.

DSC1419

05. jun. 2024

Styret har ansatt Anne-Rita Andal som ny daglig leder i Leieboerforeningen. Andal har vært ansatt i Leieboerforeningen i mer enn 10 år og overtar jobben den 5. juni 2024.

Kurs01 Facebook

04. jun. 2024

I juni holder vi kurs i medvirkning og lokal organisering. Kursene er gratis, og du trenger ikke å være medlem for å delta.

Ny

30. mai. 2024

I den siste medlemsundersøkelsen har vi fått viktig og til dels oppsiktsvekkende ny kunnskap om hvordan leieboere opplever leieforholdet sitt. Dette er fakta som tas inn i husleielovutvalget arbeid.

Laptop

29. mai. 2024

Årsmøte i Leieboerforeningen ble gjennomført 7. mai uten store diskusjoner. Leieboerforeningens daglige leder gjennom mange år takket av for seg og snart vil Anne-Rita Andal som overtar som ny leder.

Affordable Housing

28. mai. 2024

Et forslag til endring av plan- og bygningsloven er ute på høring. Forslaget åpner for at kommunene får mulighet til å bestemme at en viss andel av nye boliger skal være til leie.

RH

12. mai. 2024

I eit sosialfagleg perspektiv er retten til bustad og ein sosial bustadpolitikk avgjerande for å bekjempa fattigdom og gje menneskjer i kriser grunnlaget dei trenger for å klara seg og bløma.

Survey2

12. apr. 2024

I løpet av kort tid vil vi sende ut en digital spørreundersøkelse til alle medlemmer hvor vi ber deg om å dele noen av dine erfaringer og tanker rundt det å være leieboer.

Akerselva 3

29. feb. 2024

I år blir et viktig år for alle som jobber for leieboersaken, med behandling av ny husleielov og den ventede boligmeldingen. Vi arrangerer også en rekke aktiviteter for medlemmene våre.

Brandon Griggs Wr11kbab86u Unsplash

28. feb. 2024

Det er fornyet interesse for ikke-kommersielle leieboliger, og Leieboerforeningens bidrag, Leieboersamvirke, har finansiering via Husbanken. Vi utreder nå økonomiske grunnlaget for denne løsningen.

Bsa

25. feb. 2024

Bostøtten må forbedres!  Den nåværende ordningen har vist seg utilstrekkelig, og behovet for endringer er akutt. Færre får bostøtte og verdien av bostøtten til den enkelte har sunket dramatisk.

Aarsmøte 22

21. feb. 2024

Årsmøtet er Leieboerforeningens høyeste organ. Her har medlemmene mulighet til å være med å påvirke foreningens arbeid, kontrollere og godkjenne beretning og regnskap og velge tillitsvalgte.

Debatt2

20. feb. 2024

Vi inviterer til debatt om husleielovutvalgets forslag som skal styrke leieboerne botrygghet. Utleierne er i harnisk og hevder at om forslagene blir gjennomført, så vil leiemarkedet kollapse!