Arrangementer, seminarer, møter mv.
{{item.start | dateMonth }}
{{item.start | dateDay }}
{{item.start | dateYear }}
{{item.start | dateMonth }}
{{item.start | dateDay }}
{{item.start | dateYear }}
{{item.title}}
00 {{item.start | dateTime}} - {{item.extendedProps.endDate | dateHour}} {{item.start | dateOnly}} {{item.start | dateTime}} - {{item.end | dateHour}} {{item.start | dateOnly}} {{item.start | dateTime}} {{item.start | dateOnly}} 22 {{item.start | dateOnly}} - {{item.end | dateOnly}}, {{item.start | dateHour}} - {{item.end | dateHour}} {{item.start | dateOnly}} - {{item.end | dateOnly}}
{{item.extendedProps.description}}