Styrets beretning og regnskap

Årsmøte 2022

Årsmøte i Leieboerforeningen ble gjennomført 31. mai 2022. 

  • Styrets beretning og regnskap 2021 laster du ned her.
  • Protokoll fra årsmøtet 2022 laster du ned her
  • Ny boligpolitisk plattform vedtatt på årsmøte 2022 laster du ned her.
  • Nye vedtekter  vedtatt på årsmøte 2022 laster du ned her.

Forsidebilde av årsmelding 2021