Om LkL

Lokallag for kommunale leieboere (LkL) er en egen avdeling i Leieboerforeningen som organiserer kommunale leieboere i Oslo. LkL har fire ansatte i til sammen litt over ett årsverk. Lokallagets prosjektgruppe består av:

Mari Løken er prosjektleder i 50 prosent stilling. Mari har ansvar for å planlegge og utvikle organisasjonen i samråd med lokallagets medlemmer. Mari er utdannet samfunnsgeograf med kompetanse innenfor blant annet beboermedvirkning og alternativ boligutvikling.

Cathrine Skårn er rådgiver, prosjektmedarbeider og beboerrepresentant i 20 prosent stilling. Cathrine representerer kommunale beboere i flere ulike råd og utvalg, og samarbeider med resten av prosjektgruppen om store og små oppgaver.

Olivia Lynch er juridisk og sosialfaglig rådgiver i 30 prosent stilling. Olivia er det nyeste tilskuddet til lokallaget og startet i august 2021. Olivia er vår førstelinje og det er henne dere møter når dere søker veiledning hos oss. Olivia er jusstudent med kompetanse innenfor husleierett og utlendingsrett.

Anne-Rita Andal er avdelingsleder for Leieboerforeningens bomiljøavdeling, som lokallaget sorterer under. Anne-Rita er ansatt i 10 prosent stilling i lokallaget og arbeider hovedsakelig med det interessepolitiske området.