Lokallaget holder åpent for saksbehandling
Bilde fra befaring i Tøyengata 47.
LkL og Boligbyggs beboerråd gjennomførte en befaring til noen kommunale boområder på Tøyen med Boligbyggs styre. Styret snakket med flere beboere om betydningen av botrygghet, beboernes egeninnsats i de kommunale gårdene, og skammen knyttet til å vokse opp i en kommunal bolig med dårlig rykte. På bildet orienterer Leieboerforeningens Anne-Rita Andal om rehabiliteringen av Tøyengata 47.

Lokallaget holder åpent for saksbehandling

LkL har lagt bak seg et halvt år med store og små begivenheter, og vi har ferie fram til august. Men fortvil ei – vår flinke jurist Martine er på plass hele sommeren, og passer på at hastesaker blir behandlet. Vi holder åpent for saksbehandling for lokallagets medlemmer en dag i uken i hele sommer.
Publisert:

I midten av juni markerte vi starten av ferien med en sommeravslutning for ansatte, frivillige og medlemmer. Selv om vi var en liten gjeng som samlet seg i kantina i FAFO-bygget, ble det en fin kveld der vi så tilbake på det vi har oppnådd det siste året, snakket om framtidige planer, og spiste nydelig mat fra den palestinske restauranten Habibi.

Halvåret som kom og gikk

Selv om lokallaget fremdeles er lite, er vi fornøyde med å ha fått 79 medlemmer. Vi får stadig inn nye medlemmer, og i innboksen ligger det mange saker som vi behandler fortløpende. I tillegg til juridisk og boligsosial rådgivning, har lokallaget hatt et relativt høyt aktivitetsnivå det siste halvåret. Etter lanseringen i fjor høst, arrangerte vi vår første beboerkonferanse i november. Konferansen skal gjentas i år, med tema som beboerne selv spiller inn på. 
Ellers har vi i lokallaget blant annet samarbeidet med gårdstyrer rundtom i Oslo, og vi var medarrangør på den boligpolitiske 1. mai-markeringen med både leieboerfrokost og en egen fraksjon i toget.

Befaring med Boligbygg

Senere i mai var vi med-arrangør av en befaring i kommunale gårder for Boligbyggs foretaksstyre. Befaringen ble initiert av Boligbyggs beboerråd, der Leieboerforeningen er representert. Vi tilrettela for befaringen og sto for deler av programmet. Boligbyggs styre kan lite om hvordan det faktisk er å bo i kommunal bolig, og hadde et stort ønske om å snakke med beboere på denne befaringen. Vi viste styret rundt i flere kommunale gårder på Tøyen, og beboerne fikk god tid til å dele sine historier og perspektiver om blant annet betydningen av botrygghet eller mangelen på sådan, beboernes store innsats i de kommunale gårdene på Tøyen, og skammen knyttet til å vokse opp i en kommunal bolig med dårlig rykte. Mange av styremedlemmene ble grepet av de sterke innleggene fra beboerne, og vi håper at styret fikk en større forståelse for de ulike problemstillingene som beboerne må forholde seg til. Vi holdt også et innlegg om retten til bolig i en internasjonal kontekst, norske leieboeres rettigheter og Oslo kommunes forpliktelser på det boligsosiale feltet gjennom Byrådsplattformen. Boligbyggs direktør Marit Leganger inviterte oss til allmøte for de ansatte i Boligbygg, og vi ser fram imot å dele perspektivene våre med de ansatte også.

Studietur

Årets største begivenhet hittil var da vi i begynnelsen av juni deltok på International Social Housing Festival i Helsinki, sammen med flere medlemmer og frivillige. Den fire dager lange konferansen arrangeres hvert tredje år, og både ansatte, frivillige og medlemmer lærte mye om sosial boligpolitikk denne uka. Du kan lese mer om turen vår her (lenke)

Planer for høsten

Vi har lagt flere planer for høsten, som starter med deltakelse under Arendalsuka i midten av august. Da skal vi delta på to forskjellige arrangement som begge handler om den kommunale boligsektoren. På et av arrangementa tar vi også med oss Hajar Ben Hammou, som skal delta i vår panelsamtale om hva en trygg og god bolig er. Hajar har vokst opp i kommunal bolig, og er leder for Kommunal- og moderniseringsdepartementets brukerråd for boligsosial politikk.

Kunnskapsseminar med BOVEL

6. september arrangerer Leieboerforeningen kunnskapsseminar om kommunale boliger sammen med det nasjonale forskningssenteret BOVEL. Her vil det bli presentert flere ferske forskningsrapporter om den kommunale boligsektoren, og både Leieboerforeningen og to beboere i kommunale boliger vil delta i samtaler med forskerne som presenterer sine funn. Vi håper å se mange av våre medlemmer denne dagen!

Den internasjonale leieboerdagen

3. oktober arrangerer vi den internasjonale leieboerdagen sammen med vår moderorganisasjon Leieboerforeningen, Boligopprøret og Reduser Husleia. Det blir en innholdsrik dag med både faglige innspill, konserter og appeller, og vi håper og tror at markeringen av leieboerdagen vil bidra til å øke fokuset på en sosial utleiesektor. Vi kommer også til å invitere inn våre medlemmer til å delta i planleggingen av leieboerdagen, og ta gjerne kontakt med oss dersom du ønsker å bidra.

Lokallagets beboerkonferanse

Det siste store arrangementet i 2022 er beboerkonferansen. Den vil bli arrangert på senhøsten, og medlemmer av lokallaget vil få god anledning til å være med og utforme konferansen.