Årsmøte

Årsmøte 2023

Årsmøte i Leieboerforeningen holdes 31. mai 2023 og gjennomføres som et digitalt møte via Zoom. Årsmøtedokumenter skal være klare senest fire uker før årsmøte, den 3. mai 2023. Alle betalende medlemmer i Leieboerforeningen kan delta på årsmøte. Det sendes ut eposter og brevpost til medlemmene om dette.

Frist for medlemmer til å sende inn saker som skal behandles på årsmøte er etter vedtektene seks uker før årsmøtet. På grunn av påsken har vi besluttet at fristen i 2023 bare skal være fire uker. Siste frist for å sende inn saker til behandling er derfor 3. mai 2023.

Se styrets beretning og regnskap for 2022 

 


Noen dokumenter fra årsmøtet 2022

  • Styrets beretning og regnskap 2021 godkjent av årsmøtet finner du her.
  • Protokoll fra årsmøtet 2022 finner du her
  • Ny boligpolitisk program vedtatt på årsmøte 2022 finner du her.
  • Nye vedtekter vedtatt på årsmøte 2022 finner du her.