Husordensregler og rimelige påbud
I gamle dager var det vanlig med påbud om ro på ettermiddagen, slik at mennene som hadde vært på jobb kunne hvile middag i fred. I dag vil ikke ballspillforbud på en ballbane mellom kl. 17 og 18 være innafor å legge inn i husordensreglene.

Husordensregler og rimelige påbud

Utleier har rett til å lage husordensregler for leieboerne i en eiendom, men ikke alle regler er rimelig og ikke alle regler behøver å følges!

Det følger av husleielovens § 5-2 at utleier kan gi «vanlige husordensregler» og «rimelige påbud» til sikring av god husorden, som leieboeren plikter å følge.

Loven har ikke noen regel om hvilken form slike husordensregler eller påbud skal ha – de kan gis skriftlig eller muntlig.

Husordensregler, påbud, og vedlikeholdsansvar kan ofte gli noe over i hverandre.

Vanlige husordensregler

Ofte vil husordensregler bli formidlet gjennom leiekontrakten, eller i et eget dokument som utleier har utarbeidet. I borettslag og sameier finnes det ofte felles husordensregler for alle som bor der.

Eksempler på vanlige husordensregler er:

  • Nattero etter kl. 23.
  • Regler om søppelhåndtering.
  • Forbud mot oppbevaring av løsøre i felles oppgang, for å sikre rømning ved brann.
  • Oppfordring til å delta på dugnad

Det er viktig å merke seg at det må være snakk om «vanlige» husordensregler. Husordensregler som ikke er vanlige eller fornuftige, trenger ikke å overholdes. I gamle dager var det vanlig med påbud om ro på ettermiddagen, slik at mennene som hadde vært på jobb kunne hvile middag i fred. I dag vil ikke ballspillforbud på en ballbane i tilknytning til området mellom kl. 17 og 18 anses som vanlig.

Det vil heller ikke være verken vanlig eller rimelig med husordensregler som forbyr leieboer å ha overnattingsbesøk, eller at det skal være nattero etter kl. 20 fordi utleiers barn legger seg da.

Rimelige påbud

Rimelige påbud blir ofte gitt som en respons på atferd som er til skade for god husorden.

Typiske eksempler kan være:

  • Påbud om nabovarsel i rimelig tid før planlagt støyende aktivitet, som bursdagsfeiring eller oppussingsarbeider.
  • Påbud om hyppigere lufting på grunn av høy luftfuktighet inne.
  • Påbud om at røyking må skje på balkongen og ikke ved felles inngang, og at sigarettstumper må kastes i en beholder, og ikke på bakken.

For at påbudet skal være bindende for leieboer, må det være rimelig. Det vil for eksempel ikke være rimelig av utleier å påby leieboer å slutte å røyke, eller at leieboer ikke får lage seg mat etter kl. 22, når leieboer jobber kveldsskift.

Mislighold

Hvis leieboer ikke overholder vanlige husordensregler eller rimelige påbud, vil det være å anse som et mislighold av leieavtalen, og kan være grunnlag for oppsigelse. Det skal dog godt gjøres for utleier å vinne fram i en rettslig prøving av oppsigelsen hvis leieboer har innrettet seg etter reglene innen oppsigelsessaken skal avgjøres av retten.