Leieavtale og leieboerbibelen

Leiekontrakt og håndbok i husleierett

Leiekontrakten er et viktig og sentralt dokument i alle leieforhold. Da er det viktig at den er utformet på en profesjonell og seriøs måte. Leieboerforeningens leiekontrakt benyttes mange leieforhold over hele landet.

Leieboerforeningen har opp gjennom årene solgt mange tusen leiekontrakter. Sammen med Håndbok i husleierett, ofte kalt leieboerbibelen, vet man det meste av det man trenger å vite om leie.

Det er tre leiekontrakter som dominerer markedet. Det er leiekontraktene utgitt av Forbrukerrådet, Huseiernes Landsforbund og Leieboerforeningen. Alle tre kontraktene regnes som balanserte - det vil si at de er tydelige og klare og ikke spesielt rettet inn mot å ivareta den ene av partenes rettigheter.

Trenger du en leiekontrakt og mange andre nyttige dokumenter/artikler knyttet til leie, har du nå tilgang til alt dette gjennom vårt nye digitale abonnementstilbud som gir deg tilgang til våre nettsider i en måned. Du kan laste ned alle dokumenter så mye og ofte du vil.

Abonnement er ikke et medlemskap, men det gir deg tilgang til innholdet bak betalingsmuren vår i en måned. Du kan du lese alle (+)artikler, laste ned leiekontrakt, håndbok, utflyttingsprotokoll og andre standarddokumenter samt mye annet nyttig. Abonnement koster kr 100,- og stopper automatisk etter en måned.

Er du medlem i Leieboerforeningen har du tilgang til dette og enda flere tilbud og tjenester. Som medlem støtter du også Leieboerforeningen i arbeidet for en tryggere og bedre leiesektor for alle. Også private utleiere kan være medlem i Leieboerforeningen, så lenge de ikke driver med utleie som næringsvirksomhet. Leieboerforeningen kan ikke bistå med juridisk rådgivning hvor det er en leieboer som er motpart.