Ny tildelingsforskrift for kommunal bolig i Oslo
Skjermdump fra lovdata som viser den nye tildelingsforskriften
Det er lett å finne frem til den nye tildelingsforskriften på lovdata. Her kan du lese mer i detalj om hvordan de nye retningslinjene for å få kommunal bolig i Oslo skal skje.

Ny tildelingsforskrift for kommunal bolig i Oslo

Første januar 2024 trådte ny forskrift om tildeling av kommunal bolig i Oslo i kraft. Leieboerforeningen har jobbet mye med forskriften gjennom foreningens lokallag for kommunale leieboere i Oslo. Det har skjedd en del veldig viktige endringer, selv om vi gjerne skulle sett at Oslo kommune hadde strukket seg enda lenger.
Publisert:

Forskriften ble vedtatt rett før kommunevalget i 2023, og er en del av det forrige byrådets arbeid som antageligvis vil ha påvirkning på den kommunale boligsektoren i Oslo i mange år fremover. Vi har tidligere skrevet detaljert om den nye forskriften.

Mange får rett til lengere leietid etter den nye forskriften

Som nevnt er vi blant annet glade for at den nye forskriften gir rett til lengre leietid for mange grupper, og at inntekten til barn under 20 år ikke lenger skal telles med i inntektsgrunnlaget til husholdningen ved søknad om kommunal bolig. Vi er også fornøyde med at hva som er en «uegnet bolig» presiseres i den nye forskriften og at bomiljø er tatt inn som selvstendig grunn til å anse en bolig som uegnet.

Alt er som vanlig ikke bare fryd og gammen, og bydelene har med ny forskrift blant annet mulighet til å avslå søknad om kommunal bolig på bakgrunn av manglende egnet boligtilbud alene. Når vi vet at det er langt færre kommunale boliger enn dokumentert behov, så vet vi også at det er mange som vil få avslag på kommunal bolig selv om de oppfyller alle vilkår.

Vi tror imidlertid at det er flere positive enn negative sider ved den nye forskriften, også vil tiden vise hvordan det slår ut i praksis. For deg som har fått vedtak etter gammel forskrift, men først inngår leieavtalen etter at ny forskrift er tredd i kraft, skal allikevel få leietid etter ny forskrift med mindre søker i vedtaket har fått en leietid som er lengre enn de nye bestemmelsene. Dette gjelder både ved førstegangsleie, fornyelse av leiekontrakt, eller bytte av bolig.

Les mer: