Årsmøte i Leieboerforeningen blir 7. mai 2024
Bilde av Styreleder Martin Gustavsen (t.v.) og daglig leder Lars Aasen i Leieboerforeningen i studio under det digitale årsmøte 31. mai 2022
Styreleder Martin Gustavsen (t.v.) og daglig leder Lars Aasen i Leieboerforeningen i vårt "studio" under årsmøtet i 2023.

Årsmøte i Leieboerforeningen blir 7. mai 2024

Styret har fastsatt at Leieboerforeningens årsmøte skal gjennomføres tirsdag 7. mai 2024 kl 17:30. Årsmøte gjennomføres digitalt via zoom og slik at medlemmer over hele landet enkelt kan delta.
Publisert:

Dagsorden for møte følger av Leieboerforeningens vedtekter og lyder:

 1. Åpning
 2. Årsmelding/regnskap
 3. Innkomne forslag
 4. Ansvarsfrihet for styret
 5. Fastsettelse av honorar for styret
 6. Fastsettelse av årskontingent
 7. Valg
  1. Valg av styre
  2. Valg av kontrollkomite
  3. Valg av valgkomite
  4. Valg av revisor

Det er også viktig å merke seg at fristen for å sende inn forslag som skal behandles på årsmøte er åtte uker før årsmøtet gjennomføres. Det betyr at du må melde inn saker senest tirsdag 12. mars 2024. Dette kan du gjøre pr epost eller brevpost, eller benytte deg av årsmøte-modulen som legges ut på våre nettsider innen utgangen av februar måned.

Alle medlemmer som har betalt kontingent har rett til å delta på årsmøte. Årsmøte er Leieboerforeningens høyeste organ og skal etter vedtektens gjennomføres innen utgangen av mai.

Fire uker før årsmøte, og senest 9. mai 2023, vil styret legge publisere styrets beretning og regnskap for 2023 og alle andre relevante årsmøtedokumenter.

Les også: