Beboerkonferansen 2023
Bilde av Petter «Uteligger» Nyquist som deltok på konferansen og fortalte om sin nye serie, «Petter - der ingen vil bo»
Petter «Uteligger» Nyquist deltok på konferansen og fortalte om sin serie, «Petter - der ingen vil bo»

Beboerkonferansen 2023

Leieboerforeningens lokallag for kommunale leieboere arrangerte 16. november beboerkonferansen for beboere i kommunale boliger i Oslo. Årets konferanse var den tredje i rekken, og vi håper og satser på mange nye år med både beboerkonferanse og en videreføring av vårt medlemstilbud til kommunale leieboere i Oslo.
Publisert:

Hovedtema for beboerkonferansen i år var bomiljø i kommunale boliger. Dette er en tilbakevendende og sammensatt problemstilling, som er uten en enkel løsning. På årets konferanse ville vi derfor forsøke både å sette søkelys på hvordan problemene i bomiljøene oppleves for dem som faktisk bor der, litt om årsakene, samt forslag til kortsiktige og langsiktige løsninger.

Petter «Uteligger» Nyquist deltok på konferansen og fortalte om sin serie, «Petter - der ingen vil bo», og deltok i en sofasamtale med bomiljøarbeider Christian René Wold og beboere fra Torshov. Dette innslaget tok opp i seg utfordringer i bomiljøet, og hvordan det oppleves for beboerne. I neste sofasamtale om kommunale gårdstyrer og gårdskomiteer fortalte engasjerte beboere om sine erfaringer med å jobbe med blant annet bomiljøet gjennom kommunale gårdstyrer. Anne Rita Andal fortalte om leieboermedvirkning, hva er det og hva kan oppnås gjennom medvirkning. I tillegg fikk vi høre om den nye forskriften for tildeling av kommunal bolig i Oslo. Hva vil den nye forskriften bety for beboerne og bomiljøet, og hvordan påvirker forskriften og det lave antallet kommunale boliger i forhold til behovet, bomiljøet i de kommunale gårdene. Dette og mer til var på programmet i år.

Som vanlig avsluttet vi med middag og kake for alle som ønsket det. Konferansen er støttet av Oslo kommune og var gratis i sin helhet for alle beboere og andre deltakere. Konferansen var åpen for alle, men målgruppen er beboere i kommunale boliger i Oslo.

Du kan laste ned magasinet beboerkonferansen 2023 her