Leieboerdagen 2023 - bli med!

Leieboerdagen 2023 - bli med!

2. oktober markerer vi leieboerdagen i Oslo. Det blir samtaler, filmvisning, foredrag og ikke minst - bursdagsfeiring for Leieboerforeningen, som fyller 90 år i år.
Publisert:

Den internasjonale leieboerdagen har blitt markert av International Union of Tenants siden 1986. Dagen sammenfaller med FN's Habitat-dag, og i år markerer vi dagen for 2. gang. Det blir panelsamtaler, kortfilm, historisk foredrag og mye mer. Vi får også besøk av vår avtroppende ordfører Marianne Borgen, som kommer for å feire at Leieboerforeningen fyller 90 år i år.

Krise på leiemarkedet

De siste månedene har krisen i leiesektoren vært med på å dominere mediebildet. Høye husleier og lange boligkøer preger oss leieboere, og det merkes også i Leieboerforeningen. Vi har rekordmange nye medlemmer, og selv om vi er glade for hvert nytt medlem vi får, er den høye medlemsveksten et tegn på at det er hardt å leie bolig. Samtidig får vi også mange nye medlemmer som ønsker å engasjere seg i foreningen, og som vil bli medlem fordi de vil være med å jobbe for en ny leiepolitikk. Det er også noe av grunnen til at foreningens medlemmer enstemmig vedtok å endre vedtektene, for å åpne opp for å etablere lokallag rundt i hele landet.

Selv om leiemarkedet er krise-preget, og utsiktene er dystre, har vi også grunn til å være fornøyde med noe av det som skjer. Før jul fikk vi gjennomslag for vår viktigste kampsak – et lovutvalg som skal lage en ny husleielov. Vi er selvsagt representerte i utvalget, og på Leieboerdagen kommer både utvalgsmedlem og daglig leder i Leieboerforeningen Lars Aasen, og lovutvalgets leder Jardar Sørvoll, for å snakke om utvalgets arbeid, og for å fortelle oss hva vi kan forvente oss, og hvordan vi kan påvirke. En annen viktig kampsak for oss er den kommunale boligsektoren i Oslo, og for et par uker siden fikk de kommunale leieboerne et stort løft, gjennom den nye forskriften som åpner for mer langsiktige leiekontrakter.

Faen på Grünerløkka

Har du hørt om Vaterlandskongen, eller Faen på Grünerløkka? Det å leie bolig i Oslo i dag, oppleves brutalt for mange. Men spoler vi tilbake et hundreår, var situasjonen mye verre. Det var harde konflikter mellom leieboere og utleiere, boikott og slosskamper. På Leieboerdagen kommer Petter Vellesen fra LO i Oslo for å fortelle den spennende historien om leieboerkampen på begynnelsen av 1900-tallet.

En av landets eldste boligorganisasjoner

Selv om Leieboerforeningen er en liten organisasjon med relativt sett få medlemmer, har vi en lang historie. I år fyller vi 90 år, og er med det en av de eldste boligorganisasjonene i landet. Og etter vår mening – en av de viktigste. For å feire oss selv og medlemmene våre, blir det marsipankake og fødselsdagsgaver.

Leieboerdagen finner sted i Handel og Kontor sine lokaler på Youngstorget 2, mandag 2. oktober klokka 1700 – 2000. Dørene åpner 1630, og det blir matservering før programmet starter klokka 1700.

Vil du komme? Meld deg på her!