En bedre leiesektor
1_rl.jpg

10. aug. 2015

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) mener at oppsigelse av leieforhold skal skje skriftlig ved brev. En oppsigelse pr epost er ikke tilstrekkelig og det vil være nødvendig med en loven...

bokost.jpg

18. feb. 2015

De nordiske landene er, sett utenfra ganske like, men har valgt ulike løsninger i boligpolitikken og i organiseringen av boligmarkedene. I denne studien får vi presentert forskjeller og likheter.

bad.jpg

10. sep. 2014

Badet må holde god standard hvis folk skal la seg friste til å leie, viser en ny undersøkelse. Stue og soverom er det ikke like nøye med. 

1_bl_2009-12-10-9.jpg

21. jul. 2014

Den danske boligmodellen er tufta på bebuardemokrati og regulerte bustadar som alle kan få tilgang til, og det er brei politisk semje om å oppretthalde modellen.