Skal pilotere merkeordning for utleiere og leieboliger
Bilde av partnerne bak Boligmerke: Ole Pedersen i Nedenfra, Ida Hjeltnes i Norsk Eiendom, Karin Lindgård i Pådriv, Tone Tellevik i Norsk Eiendom, Sigmund Aunan og Lars Aasen i Leieboerforeningen og Mathilde Blichfeldt Mjønes i Pådriv.
Partnerne bak Boligmerke: Fra venstre Ole Pedersen i Nedenfra, Ida Hjeltnes i Norsk Eiendom, Karin Lindgård i Pådriv, Tone Tellevik i Norsk Eiendom, Sigmund Aunan og Lars Aasen i Leieboerforeningen og Mathilde Blichfeldt Mjønes i Pådriv.

Skal pilotere merkeordning for utleiere og leieboliger

Leieboerforeningen, Norsk Eiendom, Nedenfra Ideelt AS og Pådriv foreslo i februar en merkeordning for å sertifisere utleiere og merke leieboliger. Nå har Husbanken og Oslo kommune gitt tilsagn på søknadene som sikrer gjennomføring av piloteringsfasen.
Publisert:

Visjonen til de fire organisasjonene som står bak konseptrapporten om Boligmerket er å gjøre det enklere for leietakere å velge blant gode utleieboliger – og for utleiere å synliggjøre kvaliteter i deres utleieobjekter.

Konseptrapporten ble i februar overlevert Husbanken og Oslo kommune, som i likhet med de fire aktørene har bidratt med prosjektmidler.

Konseptrapporten

Husbankens og kommunens tildelinger på henholdsvis 700.000 og 300.000 kroner gjør at pilotfasen kan realiseres.

Modernisering av leiesektoren

– Leieboerforeningen har jobbet for en frivillig sertifiseringsordning for leiesektoren i mange år. En slik ordning vil gi økt botrygghet for leieboerne og stimulere utleiere til å satse på kvalitet og kompetanse. Dette er nødvendig for å modernisere en leiesektor som er i vekst, sier Lars Aasen i Leieboerforeningen i en pressemelding.

Viktig skritt

Norsk Eiendom har nylig tatt på seg rollen som bransjeorganisasjon for profesjonelle boligutleieaktører. De har merket seg er at det er stor variasjon både i standard, kontrakter og oppfølging i utleiemarkedet generelt. Et mål fremover er å utarbeide beste praksis på disse områdene.

– Når vi nå får muligheten til å prøve ut prinsippene fra konseptrapporten til Boligmerket, tar vi et viktig skritt mot et mer seriøst og transparent boligutleiemarked. Våre medlemmer står klare til å bidra i piloten. Målet er å jobbe frem en modell som er enkel for utleier å kunne bruke og enkel å forstå for leietakerne, sier Tone Tellevik Dahl, direktør i Norsk Eiendom, i meldingen.

– Fordel for seriøse utleiere

Nedenfra Ideelt AS og Pådriv bidrar til prosjektet med metoder for involvering og samhandling.

– Vi ønsker å gjøre det lettere for leiebeboere å finne de gode boligene og utleierne på markedet. Dette vil gi en fordel for de seriøse utleierne, samtidig som vi vil gi de dårlige utleierne enkle retningslinjer og veiledning for hvordan å bli bedre, sier Ole M. Y. Pedersen i Nedenfra Ideelt i pressemeldingen.

Pådriv Oslo har boligmangfold som et av sine fire strategiske fokusområder.

– Pilotering av Boligmerket vil fremme en mer profesjonell utleiesektor som igjen bidrar til flere gode utleieboliger, mer variert boligstruktur og mer bærekraftige bo og nærmiljøer. Karin Lindgård, partner i SoCentral.

Les mer: