Bli med på årsmøte

Innkalling til årsmøte

Årsmøte er Leieboerforeningens høyeste organ og møtet hvor medlemmene kan være med å bestemme. I tillegg til de tradisjonelle årsmøtesakene legger styret frem forslag til nytt boligpolitisk program samt en større revisjon av vedtektene.
Publisert:

Årsmøte gjennomføres digitalt tirsdag 31. mai kl. 17:30 og alle medlemmer er inviterte til å være med. Det betyr at også alle som ikke bor i eller i nærheten av Oslo nå kan delta. Dermed når vi også ut til langt flere av våre medlemmer, og det styrker medlemsdemokratiet.

Årsmøte følger et oppsett som er fastsatt i vedtektene. Viktige saker skal gjennomgås og det skal fattes beslutninger. Deltakerne får mulighetene til å stille spørsmål og kommentere sakene. Du vil møte flere fra styret og de ansatte i foreningen, og du kan fremme forslag som årsmøte skal ta stilling til.

På dette årsmøte legges det blant annet frem nytt forslag til nye vedtekter og nytt boligpolitisk program for foreningen. Boligpolitisk program har tidligere vært på høring hos medlemmene og det er kommet inn mange forslag.  Det er også kommet inn forslag fra medlemmene som skal behandles.

For å delta på årsmøte må du ha betalt medlemsavgiften og du må logge inn på Min Side. Her finner du sakene vi skal gå gjennom, påmelding og hvordan du går frem for å sende inn forslag til behandling.

Årsmøtets dagorden følger av vedtektenes § 7:

  1. Åpning
  2. Årsmelding/regnskap
  3. Innkomne forslag
  4. Ansvarsfrihet for styret
  5. Fastsettelse av honorar for styret
  6. Fastsettelse av årskontingent
  7. Valg
   a. Valg av styre og kontrollkomite
   b. Valgkomite 
   c. Revisor.

Vel møtt! 

Klikk her for påmelding

Klikk for årsberetning og regnskap 2021

Oppdatert: 26 mai 2022