En bedre leiesektor
Bystyresalen.jpg

26. des. 2020

Oslo kommune har lagt fram en ny modell for husleiefastsettelse i kommunale boliger. Vi har gått gjennom utredningen som ligger til grunn for modellen, og vi er ikke helt fornøyde.

Utkast-kommunal-boligbehovsplan-2021-2030-1.jpg

12. okt. 2020

Oslo kommune har lagt fram en ny og omfattende sak om det kommunale boligbehovet frem mot 2030. Leieboerforeningen er positive til mange av forslagene, men det er også rom for forbedringer.

bilde.jpg

18. jun. 2020

i 2019 fikk Leieboerforeningen i oppdrag å levere et større innspillsnotat til regjeringen i forbindelse med at det skal utarbeides ny stortingsmelding om boligsosial politikk.

PUSH-Oslo-NOR2.jpg

13. sep. 2019

Leieboerforeningen inviterer medlemmene på film. Den 7. oktober viser vi den sterke dokumentarfilmen Push på Cinemateket i Oslo kl 18:30.

0ara2.jpg

06. sep. 2019

Endelig er boligpolitikk blitt valgkampsak. Og ikke bare det – boligpolitikken har fått velfortjent oppmerksomhet i hele denne bystyreperioden.

boindeksoppl.jpg

25. mai. 2019

Leieboerforeningen tok høsten 2016 initiativ til et pilotprosjekt for å teste en ny metode for å måle bo-opplevelse og medvirkning blant kommunale leieboere.

gr2.jpg (1)

10. apr. 2019

FN-konvensjonen for økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter slår fast at medlemslandene skal sørge for at innbyggerne har tilgang til blant annet mat, vann, utdannelse og bolig. Boligen ska...

AB-1-1.jpg (1)

10. apr. 2019

Igjen ringer klokkene og vardene tennes. Boligprisene er blitt så høye at selv sykepleiere i full jobb må ta til takke med å leie dyrt, dårlig og usikkert. Noe må gjøres.

vid.png

14. nov. 2018

Våren 2019 skal Leieboerforeningen og Vid undervise masterstudenter i beboermedvirkning. <br />Studiet har vi utviklet sammen, og Leieboerforeningen er med fordi vi ønsker å formidle kunns...

gronland.jpg

16. aug. 2018

Det er på tide at Husleietvistutvalget blir et tilbud for alle leieboere og utleiere i Norge.

ess.jpg

29. jun. 2018

Leieboerforeningen har besøkt en av Groruddalens største parsellhager, der 100 familier har opp til 70 kvadratmeter dyrkeplass hver.

2_blokka.jpg

29. mai. 2018

Hvordan opplever kommunale beboere hverdagen? Spør du leieboerne, vil du raskt få historier om små og store utfordringer som bidrar til å forsterke enn ellers krevende hverdag.

sno.jpg

17. jan. 2018

Leieboerforeningen har fått en rekke henvendelser med spørsmål om hvem som er ansvarlig for å måke og for å strø om vinteren.

u31.jpg

12. sep. 2017

I Ulsholtveien 31 på Furuset har stiftelsen Betanien bygget 35 klimanøytrale utleieboliger for å gi unge voksne og barnefamilier på Furuset mulighet til å bli boende i området.