En bedre leiesektor
A.jpg

31. aug. 2017

Gjennom sommeren har Leieboerforeningen under overskriften Politikerpreik snakket med alle partiene. Målet har vært å bli litt klokere på partienes boligpolitikk og leiesektoren spesielt. Her har...

klassekampenstor2.jpg

30. aug. 2017

Ferske tall fra SSB viser at 64 prosent av barna på Nedre Tøyen lever i fattige familier. De er fanget i fattigdom, og ingen områdeløft kan hjelpe dem ut av det, hvis ikke kommunen også endrer si...

vaktm_ass.jpg

04. jul. 2017

Utleiebolig as betrakter leieboerne som sine kunder og ønsker å legge til rette for at beboerne skal trives best mulig og bli boende lenge. Nå får de ungdommene tilbud om sommerjobb.

Lekkasje_kopling.JPG

28. jun. 2017

Sommeren er høysesong for vannskader, som er blant de verste skadene du kan få i en bolig. Noen enkle grep kan spare deg for store utgifter og mye bryderi

brann-krs.jpg

22. apr. 2017

Ingen av beboerne som mistet alt de eide i brannen i Kristiansand sentrum hadde innboforsikring. Leieboerforeningen etterlyser nå et større fokus på forsikring blant unge leietakere.

1_veggedyr.jpg

04. apr. 2017

De vemmelige veggedyrene er på sterk fremmarsj. De kommer inn i boligen godt skjult i møbler og innbo, reisebagasje og klær. Blodsugende veggedyr er i økende grad resistente mot insektmidler og s...

fjordby.jpg

14. mar. 2017

Denne kronikken om boligtilbudet for vanskeligstilte i storbyene, stod på trykk i Aftenposten 13.mars. Kronikken er skrevet av forsker og styremedlem i Leieboerforeningen, Ingar Brattbakk, i fell...

veileder-3.jpg

20. des. 2016

Strålevernforskriften stiller krav til radonnivået i utleieboliger. Bare en radonmåling kan avsløre om en utleiebolig har et radonproblem.

soslikke2.jpg

13. des. 2016

Leieboerforeningen har det siste året vært engasjert av bydel Gamle Oslo for å bidra til at det blir opprettet gårdsstyrer i to kommunale eiendommer på Tøyen. I de to gårdene ble det inngått et s...

barna blir.jpg

15. aug. 2016

Denne sommeren har de kommunale boligene i Oslo fått mye oppmeksomhet i media. Etter at en eldre kvinne ble funnet drept av en nabo i en gård på Tøyen, har boforholdene i kommunale gårder igjen b...

Ingvild-Reymert2.jpg

15. aug. 2016

Boligmarkedet har blitt overlatt til spekulantene. Er det virkelig bedre enn etterkrigstidens politikk?

stroing.jpg

24. jan. 2016

Leieboerforeningen har fått en rekke henvendelser i vinter med spørsmål om hvem som er ansvarlig for å strø fortauet og indre gårdsrom, og fra folk som ikke kommer seg ut av sin egen bolig fordi ...

boligjakt.png

05. jan. 2016

Det kan være vanskelig å få tak i en leiebolig i de større byene, og særlig rundt studiestart koker det i leiemarkedet. Du bør generelt beregne god tid for å finne et sted å leie, begynn gjerne m...

leie-bolig-fordeler-3.jpg

02. nov. 2015

Når de økonomiske pilene for Norge peker nedover er det straks flere gode grunner til å velge leie framfor eie. Her er et knippe argumenter som det er verdt å ta i betrakning.

flytte.png

15. okt. 2015

Ifølge folkeregisterloven har utleier plikt til å melde fra når leier finner nytt sted å bo - med mindre leier selv kan viset til at han eller hun har papirene i orden.

statlan-1.jpg

09. sep. 2015

Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR) har undersøkt effektene de boligsosiale virkemidlene har på boligpriser og boligmasse. I en fersk rapport har de funnet ut at startlånet – slik d...