Vil du være med i vårt leieboerpanel?
Bilde av scrabbel med bostavene SURVEY
Leieboerpanelet vårt skal raskt kunne hjelpe oss med å tilbakemeldinger på saker vi lurer på. Vi sender ut fem til ti korte surveyundersøkelser i løpet av ett år. Etter hver undersøkelse trekker vi ut ti vinnere som får tilsendt fem Flax-lodd.

Vil du være med i vårt leieboerpanel?

Leieboerforeningen oppretter et leieboerpanel bestående av medlemmer og som raskt kan hjelpe oss med å gi informasjon og tilbakemeldinger på saker vi lurer på. For å være med i leieboerpanelet må du si ja til å svare på fem til ti korte spørreundersøkelser i løpet av ett år. Etter hver undersøkelse trekker vi ut ti vinnere som får tilsendt fem Flax-lodd.
Publisert:

Leieboerforeningen vet at mange ikke liker å svare på spørreundersøkelser og det er mange som maser om dine meninger i tide og utide. Vi er derfor restriktive med å spørre medlemmene om å være med på ulike undersøkelser. Derfor etterlyser vi nå i stedet medlemmer som har lyst til å dele sine erfaringer med oss.

De som blir med i panelet vil motta fem til ti korte spørreundersøkelser i løpet av ett år. Det vil ta om lag fem til syv minutter å svare på hver undersøkelse. Vi trekker ut ti deltakere som hver får tilsendt fem Griseflax etter hver undersøkelse.

Raske tilbakemeldinger

Vi oppretter et leieboerpanel fordi vi ofte ønsker raske tilbakemeldinger fra våre medlemmer. Det kan være spørsmål knyttet til leieforholdet ditt, f.eks. leieøkning og fornyelse av leiekontrakt.  Det kan være om politiske saker Leieboerforeningen jobber med eller vurderer å jobbe med. Det kan være saker du som medlem ønsker at vi skal jobbe mer med? Leser du vårt nyhetsbrev, har du fått hjelp fra våre saksbehandlere, mottar du bostøtte og har du fått strømstøtte, skal årsmøtet være digitalt eller fysisk etc. etc.

Vi kommer til å publisere noen av resultatene på våre nettsider. Alle opplysninger du gir fra deg blir behandlet strengt konfidensielt og det vil aldri være mulig å koble sammen svarene med person. Ansvarlig databehandler er daglig leder i foreningen.

Telefon, nettbrett eller PC/mac

Vi sender ut spørreundersøkelsene på epost og du kan benytte pc/mac, nettbrett eller smarttelefon til å svare. Deltakere som ikke har svart på de tre siste undersøkelsen blir automatisk tatt ut av panelet. Du kan også når som helst selv gå ut av panelet og ikke motta flere undersøkelser.

I første omgang tester vi ut dette i ett år før vi vurderer om vi skal gå videre med ordningen.

Vi tenker oss et panel på om lag 100 medlemmer. Det er åpent for alle å melde seg på og vi er i denne omgang ikke så opptatt av at panelet er representativt i forhold til alder, bosted, kjønn ol. Det eneste kravet vi setter er at du er medlem – er ajour med medlemskontingenten.

Frister mv

Siste frist for påmelding er 21. april 2023.

Retningslinjer for deltakelse i panelet 

Meld deg på vårt leieboerpanel