Leieboerforeningen deltar på International Social Housing Festival
Bilde av barn på huske - fra hjemme til International Social Housing festival
Med prosjektmidler fra Velferdsetaten, Oslo kommune, får Leieboerforeningen mulighet til å invitere med oss en liten gruppe kommunale leieboere til International social housing festival i Helsinki 14. -17. juni.

Vi drar til Finland

Hvert tredje år arrangeres den internasjonale boligkonferansen «International social housing festival» i en av Europas storbyer. I år er konferansen lagt til Helsinki, og Leieboerforeningen drar sammen med en gruppe leieboere, aktivister og frivillige.
Publisert:

Denne viktige konferansen arrangeres av Housing Europe, Helsinki by og det finske boligdirektoratet ARA. Direktoratet, som kan minne om den norske Husbanken, har ansvar for landets sosiale boligpolitikk, med fokus på å fremme økologisk bærekraft, overkommelige boligpriser og god bokvalitet.

Konferansen varer i fire dager, og vi planlegger å være til stede under hele konferansen. Vi tar med oss beboere i kommunale boliger gjennom vårt etablerte gårdstyresamarbeid, samt våre frivillige som bistår oss med å følge opp gårdstyrene. Å dra sammen med leieboere og medlemmer er verdifullt både for oss som jobber i Leieboerforeningen, og for de som blir med oss. Å reise på slike turer er kostbart, men gjennom prosjektmidler fra Velferdsetaten i Oslo kommune, får vi mulighet til å invitere med oss leieboere fra den kommunale boligmassen, og det er vi svært glade for.

Tema

Årets konferanse har tre hovedtema

  • Folk først – gode boliger gid god livskvalitet
  • Hvordan oppnå bærekraftige og rimelige boliger
  • Retten til bolig

Konferanseprogrammet er sammensatt og består av debatter, foredrag, fotoutstilling, ekskursjoner til finske boligprosjekter og mye mer. Den internasjonale prisen European Responsible Housing Award skal også deles ut. Leieboerforeningen har nominert det sosiale boligprosjektet Svartlamon til prisen. Svartlamon med sine 240 innbyggere og fokus på sosial, økologisk og økonomisk bærekraft er et av veldig få norske eksempel på sosial og ikke-kommersiell boligbygging i leiesektoren, og det blir spennende å se om de når opp i hard konkurranse med andre europeiske land. Christin Hellevang fra Leieboerforeningen  er vår mann i juryen.

International Union of Tenants

Under konferansen blir det også muligheter for å pleie nettverket med våre søsterorganisasjoner i Europa gjennom den internasjonale leieboerorganisasjonen IUT. Leieboerforeningen er representert i IUTs styre, og i løpet av konferansen blir det både styremøte og sosial samling for medlemsorganisasjonene i IUT. For Leieboerforeningen er det viktig å delta i et internasjonalt nettverk. Vi får inspirasjon til hvordan leieboerforeninger i andre land jobber, blant annet med leieboermedvirkning, men vi bidrar også med å hjelpe leieboerorganiasjoner – og initiativ som ikke har kommet like langt som oss, slik som samarbeidet vi har med leieboere i Slovenia. Det kan du lese om her  Skal hjelpe leieboere i Ljubljana (leieboerforeningen.no).

Mer om International social housing festival her.