1. mai ble en tydelig boligmarkering

1. mai med sterkt boligfokus

Etter to år med pandemi ble det endelig arrangert 1. maitog rundt om i landet. I Oslo var bolig en av hovedsakene, og sammen med aktivister fra Reduser husleia og Boligopprøret arrangerte vi en egen boligseksjon i toget.
Publisert:

Et trygt og stabilt arbeidsliv der folk får skikkelig betalt for jobben de gjør, utgjør en av de aller viktigste bærebjelkene i den norske velferdsmodellen. En annen bærebjelke er boligen. Slik var det i alle fall helt fram til boligpolitikk ble boligmarked en gang på slutten av åttitallet. I dag vet vi en del om eierlinjas skyggesider. Og den høyeste prisen for avskiltinga av den velferdsbaserte boligpolitikken er det leieboerne som betaler.

1 million leieboere

I Norge bor nå en av fire husholdninger i leid bolig. Det utgjør omtrent 1 million leieboere. Felles for alle disse er at deres boforhold er regulert av en utdatert husleielov som setter utleierens interesser foran leieboerens. Norske leieboere bor trangt, dyrt og dårlig, og i mange tilfeller er det leieboerne som finansierer boligdrømmen til de som har klart å komme seg inn på markedet.

De siste fem åra har vi fått 90.000 flere leieboere i Norge. Det er lite som tyder på at det skal bli lettere å komme seg inn på boligmarkedet i framtida. Den berykta sykepleierindeksen er like nedslående hver gang den publiseres, og drømmen om en eid bolig virker fjernere for flere av oss, til tross for iherdige forsøk på å selge oss narrativet om at den eide boligen er det beste.

Første mai er en dag for å protestere

Leieboerforeningen er en partipolitisk uavhengig organisasjon, men vi er ikke redde for å delta i politiske markeringer for saker vi er opptatt av. På arbeidernes kampdag var det viktig for oss å vise fram at kampen for en rettferdig boligpolitikk er like viktig som kampen for et rettferdig arbeidsmarked, og det gjorde vi sammen med medlemmene våre. Uka før 1. mai arrangerte vi paroleverksted for medlemmer, og der dukka også lederen i LO i Oslo Ingunn Gjerstad opp for å hjelpe til med å skrive plakater. Ingunn er svært opptatt av boligpolitikk og ivrer for at det å leie skal være et fullgodt alternativ til å eie. Nettavisa Fri Fagbevegelse kom også innom, og skrev et fint stykke om boligfokuset på arbeidernes dag. 

Boligkrisa blir sentral på 1. mai: Brennhet LO-sak i over 100 år | FriFagbevegelse

Lokallag for kommunale beboere med egen fane

Medlemmer fra vårt nystartede lokallag tok initiativ til å sy en egen fane for lokallaget LKL, og fanen ble akkurat ferdig til 1. mai. Fanen skal representere tilhørighet og eierskap til det å bo i kommunal bolig, og mange av plakatene medlemmene våre lagde, hadde også slagord fra den kommunale boligsektoren. Lokallaget, som har vært operativt siden september 2021, får stadig nye medlemmer, og lokallagets ansatte melder om at de har mye å gjøre.

Boligpolitisk frokost og stor oppslutning i toget

Dagen starta med en hyggelig boligpolitisk 1. maifrokost i kantina i FAFO-bygget der Leieboerforeningen holder hus. Etter litt mat og boligpolitiske appeller, dro vi sammen til Youngstorget, der vi hadde en egen seksjon i toget sammen med boligaktivister fra Reduser Husleia og Boligopprøret. Været var godt, og det var stort oppmøte i toget. På det meste var vi omtrent 350 personer i boligseksjonen, og jevnt over var det 250 som gikk sammen med oss. Det er nesten dobbelt så mange som sist gang det ble arrangert tog på 1. mai, og vi er svært fornøyde med oppmøtet.

Leieboerdagen i oktober

Som en parallell til 1. mai skal Leieboerforeningen markere den internasjonale leieboerdagen mandag 3. oktober med en egen leieboerfestival. Da blir det taler og debatt, konsert og mange små og store arrangement. Det blir også en markering i Trondheim denne dagen, og vi håper at også leieboerdagen vil få betydning i framtida, og at våre folkevalgte forstår at boligsaken er en like viktig brikken i velferds-Norge som arbeid.