Uklart om og når arbeidet med ny husleielov kommer igang
Bilde av kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram
Kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram virker ikke veldig interessert i komme i gang med en revisjon av husleieloven. Leieboerforeningen lover å jobbe hardt for å få han på bedre tanker - for det haster! (Foto: Trond A. Isaksen)

Lite framdrift i arbeidet med ny husleielov

En av Leieboerforeningens viktigste politiske saker nå er kampen for en ny husleielov. Nå vet vi mer om hva kommunalministeren mener om en lovrevisjon.
Publisert:

Nylig stilte stortingsrepresentant Grete Wold (SV) spørsmål om ny husleielov til kommunalministeren. Wold skriver i sitt spørsmål:

«Boligpolitikken er en av grunnsteinene i vårt velferdssamfunn, og en trygg og god bolig er nødvendig for alle innbyggere uavhengig av disposisjonsform. Dagens husleielov er fra 1999, og utformingen av loven ble igangsatt i 1990. Mye har skjedd i de 31 årene som har gått siden lovarbeidet startet opp, og det er behov for en full gjennomgang for at loven samsvare med dagens situasjon.

Loven ble utformet i en tid hvor boligpolitikken gikk ut på at alle skulle eie sin egen bolig, mens leie ble sett på som en midlertidig boform. Kravene til botrygghet, standard og medvirkning er små, og loven hensyntar i stor grad utleiernes rettsvern. I dag leier 23 % av norske husstander bolig, og antall leieboere har steget siden 2015. Mange forventer at tallet vil øke ytterligere. I regjeringens boligsosiale strategi Alle trenger et trygt hjem, heter det at leie skal være et trygt alternativ, og at boligpolitikken skal være sosialt bærekraftig. For å innfri disse målene trenger vi en robust leiesektor som styrker leieboernes rettigheter. En ny husleielov vil også kunne inkludere egne lovbestemmelser om ikke-kommersiell leiesektor, kommunale boliger og profesjonelle utleieboliger. Leieboerforeningen og Forbrukerrådet er klare i sitt krav om en ny husleielov, og SV ber om at arbeidet settes i gang så fort som mulig.»

Svaret fra kommunalminister Bjørn Arild Gram (SP) skuffer Leieboerforeningen. Han skriver i sitt svar at departementet jobber med å kartlegge behovet for en revidering av husleieloven, og at det ennå er for tidlig å si om og når en lovrevisjon blir igangsatt. Gram skriver også at han dagens husleielov gir leieboerne mange rettigheter, og at den fungerer godt for mange. Han viser spesielt til at det ikke er lov å avtale seg bort fra bestemmelser i loven, og at utleier må ha saklig grunn for å si opp leieboeren. Vi i Leieboerforeningen deler ikke ministerens problemforståelse. Selv om en del utleiere velger å gi mer langsiktige leiekontrakter enn tre år, som er lovens minstetid, er det opp til utleieren selv å vurdere hvorvidt leieboeren skal oppnå botrygghet gjennom langsiktighet, som er noe av det våre medlemmer er aller mest opptatt av. Vi har også sett mange eksempler på at domstolene har stor aksept for hva utleier anser som saklige grunner til oppsigelse.

Ministerens svar viser at vi må jobbe hardere for å vise at leieboerne befinner seg i en lovmessig avmakt.  Balansen må gjenopprettes gjennom en ny husleielov, og Leieboerforeningen skal sørge for at både storting og regjering forstår viktigheten av dette.

Les spørsmålet fra Grete Wold og Bjørn Arild Grams svar her

Les om investorene som sirkler rundt leiesektoren her