En bedre leiesektor
kontrakt.jpg

01. aug. 2023

Leieboerforeningen søker etter nye studentmedarbeidere som kan jobbe én dag i uken fra høsten 2023, og som er fleksible til å trå til ekstra ved behov.

Lars 3 (1)

18. jun. 2023

Så er det avgjort hvem som skal sitte i husleielovutvalget. Leieboerforeningen er med. En positiv overraskelse at den profilerte boligforskeren Jardar Sørvoll ble valgt inn som leder av utvalget.

Jungwoo Hong Cyumacqmyvi Unsplash

16. jun. 2023

De høye leieprisene bør skremme alle, samtidig er ikke urimelig høy leie et uløselig problem.

1024Px Torggata, Oslo

15. jun. 2023

Norske leieboere har nesten ingenting vi skulle ha sagt, verken når det gjelder det individuelle boforholdet eller det å påvirke på systemnivå. Les om hvordan vi jobber for å endre på dette

1 Mai23

24. mai. 2023

Leieboerforeninga denne våren sett i gang ei satsing på å mobilisera medlemmane våre i bustadpolitiske spørsmål og ei styrking av medlemsdemokratiet i foreininga. Responsen frå medlemmane har vore god

Lars 3

23. mai. 2023

Snart begynner arbeidet med å fornye husleieloven. Leieboerforeningen kommer her med siste nytt om representanter og mandat. Leieboerforeningen vil ta medlemmer og andre inn i lovarbeidet.

Huske

24. apr. 2023

Leier du av Oslo kommune får du mye mer i bostøtte enn om du leier privat. Dette er en grov forskjellsbehandling av folk med lav inntekt. Det bidrar også til at den kommunale boligkøen blir lengre.

Skjermbilde 2023 1 Mai

24. apr. 2023

Snart er det 1. mai, og også i år markerer vi dagen med en tradisjonell 1. mai-frokost, paroler og appeller i Oslo på Leieboerforeningens lokaler i Borggata 2B.

Aarsmøte 22

24. apr. 2023

Årsmøtet er Leieboerforeningens høyeste organ. Her har medlemmene mulighet til å være med å påvirke foreningens arbeid, kontrollere og godkjenne beretning og regnskap og velge tillitsvalgte.

25

21. apr. 2023

Styret i Leieboerforeningen vil på årsmøte i mai fremme forslag om at personer/familier med lav inntekt får redusert medlemspris på kroner 300 pr år.

Bostotte2

20. apr. 2023

Leieboerforeningen foreslår fullt fradrag i skatten for utgifter til husleie. Dette er både rettferdig og utjevnende, og vil gi leieboere mer å rutte med i et glohett leiemarked.

Survey

16. mar. 2023

Vi søker medlemmer som har lyst til å sitte i vårt leieboerpanel og som kan svare raskt på små, korte undersøkelser om saker og ting vi lurer på. Vi deler ut massevis av flaxlodd til deltakerne.