Vi utreder leieboersamvirket videre
Bilde av boligblokk
Ikke-kommersielle leieboersamvirker kan være en løsning for mange som ikke klarer å komme inn på boligmarkedet. Samvirkene kan også være aktuelle samarbeidspartnere for kommuner med behov for boliger til sine innbyggere, og kan være del av en løsning på overgang fra kommunal til privat boligsektor.

Vi utreder leieboersamvirket videre

En del av Leieboerforeningens boligpolitiske strategi er å arbeide for at det stimuleres til en vesentlig økt andel ikke-kommersielle boliger innenfor en tredje boligsektor. Som en del av vårt arbeid for å nå dette målet jobber vi med å utvikle en tredje sektor-modell som vi har kalt leieboersamvirke.
Publisert:

Første delutredning var på oppdrag fra Kommunal – og distriktsdepartementet, mens videreutvikling av modellen er finansiert av Husbanken. Med denne videreutviklingen, og medfølgende veileder for pilotering, vil Leieboerforeningen presentere en reell tredje boligsektormodell med muligheter for oppskalering på sikt.

Modellen innebærer at beboerne leier av seg selv gjennom et samvirkeforetak. I samvirkemodellen ligger en kollektiv forvaltning av eierskapet til bygningsmassen, mens bruksretten til den konkrete boligenheten er individuell. Vi forstår denne forvaltningsmodellen som et «housing commons», eller boligallmenning på norsk, og vil benytte begrepsapparatet som en forklaringsramme.

I første delutredning skisserte vi blant annet opp det økonomiske mulighetsgrunnlaget for produksjon av ikke-kommersielle samvirkeboliger innenfor dagens kostnadsbilde. I videreutviklingen av modellen skal vi jobbe ytterligere med de økonomiske analysene, med mål om å utvikle en robust økonomisk modell for en ikke-kommersiell produksjon og forvaltning av leieboersamvirke.

For den oppgaven er vi så heldige å ha fått med oss samfunnsøkonom Marie Storli med på laget. Marie skal samarbeide med foreningen om økonomidelen av modellutviklingen. Det er spennende og viktig at det økonomiske grunnlaget for pilotering av modellen nå blir underbygget og styrket av samfunnsøkonomisk fagkunnskap. Vi gleder oss til å samarbeide og håper på å lære masse.

Les også