Info om årsmøte 2024
Bilde av Styreleder Martin Gustavsen (t.v.) og daglig leder Lars Aasen i Leieboerforeningen i studio under det digitale årsmøte 31. mai 2022
Styreleder Martin Gustavsen (t.v.) og daglig leder Lars Aasen i Leieboerforeningen i vårt "studio" under årsmøtet i 2023.

Info om årsmøte 2024

Årsmøtet 2024 gjennomføres tirsdag 7. mai kl 17:30 - 19:30. Møtet blir digitalt via zoom. De fleste av våre medlemmer bor utenfor Oslo, og dermed er dette den mest demokratiske måten å holde årsmøtet på.
Publisert:

Saken er oppdatert 17.04.24


Årsmøtet er Leieboerforeningens høyeste organ. Her har medlemmene mulighet til å være med å påvirke foreningens arbeid, godkjenne beretning og regnskap for 2023 og vi velger tillitsvalgte.

Leieboerforeningen har 5.700 medlemmer og om lag 60 prosent bor utenfor Oslo. Den eneste muligheten for at disse skal kunne delta er å gjennomføre årsmøte via en videolink. De som ikke har teknisk utstyr og som bor i eller i nærheten av Oslo kan få et tilbud om å delta på storskjerm i Leieboerforeningens lokaler, og alle som ønsker årsmøtedokumentene pr brevpost vil også få dette tilsendt. Så langt det er mulig skal vi åpne for at det skal kunne forhåndsstemmes på forslag som skal behandles.

Årsmøtet blir en video-møte på Zoom hvor også deltakerne kan delta aktivt. Vi valgte tilsvarende løsning på årsmøtet i fjor, og erfarte og at dette i det store og hele fungerte helt greit.

Datoer å merke seg

 • Tir. 9. april: Dokumentasjon og informasjon om årsmøtet
  Leieboerforeningen legger ut årsdokumenter for gjennomsyn på foreningens nettsider. På Min side finner du alle årsmøtedokumentene. Alle som vil delta på årsmøtet må melde seg på .

 • Man. 6. mai kl. 14:00 Motkandidater
  Siste frist for å melde inn motkandidater til valgkomiteens innstilling

 • Man. 6. mai kl. 17:00 Siste frist for påmelding
  Siste frist for påmelding til årsmøte.

 • Tir. 7. mai kl. 17:30 - Årsmøte
  Årsmøte gjennomføres som et digital videomøte med gjennomgang av saker, avstemming mv.

Påmelding, innsending av saker mv.

Fristen for å sende inn forslag til behandling på årsmøte er ute, men vi har fått inn flere saker som medlemmene ber årsmøtet behandle. Disse finner du på Min side (krever innlogging).

Årsmelding og regnskap 2023

Kan du ikke delta på årsmøte, men ønsker å vite hva Leieboerforeningen holder på med kan du ta en titt på styrets beretning og regnskap for 2023. Leieboerforeningens styre og ansatte ligger ikke på latsida og vi får til mye tross vår relativt beskjedne størrelse