Medlemsaktiviteter våren 2024
Foto av akerselva
En av medlemsaktivitetene i år blir en tur til Arbeidermuseet ved Akerselva, hvor den industrielle revolusjonen i Oslo begynte.

Medlemsaktiviteter våren 2024

Medlemsmøter, 1. mai-frokost, historiske foredrag og byvandring er noe av det som står på kalenderen denne våren. Det blir mange aktiviterer for medlemmene, som stadig blir mer aktive og engasjerte i leieboersaken.
Publisert:

De siste årene har Leieboerforeningen fått mange nye medlemmer. I fjor vokste vi med 22 %, og i skrivende stund har vi 5700 medlemmer. De fleste som melder seg inn, gjør det fordi de står i en konflikt med utleier, og trenger juridisk rådgivning. Derfor har vi også stor pågang hos saksbehandlerne våre, og i fjor var det til tider lang ventetid for å få hjelp. Men vi har også flere og flere medlemmer som ønsker å engasjere seg i foreningen. Vi arrangerer jevnlige medlemsmøter, og denne våren har vi planlagt forskjellige aktiviteter for medlemmene våre.

Medlemsmøter og kompetanseheving

I 2023 hadde vi jevnlige medlemsmøter for medlemmene våre i Oslo-området. På disse møtene diskuterte vi boligpolitikk og delte våre leie-erfaringer, og møtene ble en fin arena for å bygge nettverk og utveksle kunnskap. 2024 fortsetter vi med medlemsmøtene, både for kommunale leieboere, gjennom lokallaget LKL, og for medlemmer med ordinært medlemskap. Medlemmene våre har etterspurt kompetanseheving, og i år skal vi endelig i gang med kursing av leieboere. Vi har utviklet en kurspakke i leieboermedvirkning med støtte fra Husbanken, og til våren blir det kurs i medvirkningsteori, boligpolitikk, offentlig administrasjon og lokal organisering. I første omgang holder vi kurs i Oslo og Drammen, men til høsten skal vi også besøke andre byer, slik at vi kan nå ut med kunnskap til flere. Etterhvert håper vi at kursene vi har utviklet kan bli tilgjengelige over hele landet, og at medlemmene våre vil danne egne lokallag. Lokallag vil også gjøre det mulig å få opp aktivitetsnivået andre steder enn i Oslo. Vi vet godt at det å leie bolig kan oppleves like vanskelig i små kommuner som i hovedstaden, men enn så lenge er det ikke mulig for oss å arrangere aktiviteter andre steder enn i Oslo. Men i april blir det digitalt medlemsmøte for medlemmer i hele landet. Da skal vi gå gjennom lovforslagene til ny husleielov, og snakke om hvordan medlemmene kan påvirke arbeidet. Hvis du er medlem, får du invitasjon til digitalt møte på mail.

Sosiale treff og aktiviteter

Til våren skal vi i gang med forskjellige medlemsaktiviter, i tillegg til de faste medlemsmøtene. Det blir 1.mai-frokost, besøk på Arbeidermuseet for å se på en gammel leiebolig, historisk foredrag om leieboerkampen på 1900-tallet, byvandring og sommeravslutning for medlemmer på Lindøya. Alle Oslo-medlemmer blir invitert til aktivitetene på epost.

Er du medlem, og har lyst til å starte lokallag der du bor? Ta kontakt med organisasjonssekretær Anne-Rita Andal på ara@lbf.no  Følg oss også på instagram og facebook, eller sjekk nettsiden vår for mer informasjon om aktiviteter.