Debatt: Kontraktslengde og oppsigelsestid

Debatt: Kontraktslengde og oppsigelsestid

Vi inviterer til debatt om husleielovutvalgets forslag som skal styrke leieboerne botrygghet. Utleierne er i harnisk og hevder at om forslagene blir gjennomført, så vil leiemarkedet kollapse!
Publisert:

Tid og sted: 27. feb. 2024 18:00 – 19:30, Litteraturhuset, Wergelandsveien 29, 0167 Oslo


Leieboerforeningen og Jussbuss opplever at mange leieboere har store problemer i sine leieforhold. Leieboere bor utrygt, de bor i dårligere boliger, og det dyrt.

Husleielovutvalget har lagt frem en rapport som tar for seg dette, og deres løsninger er knyttet til kontraktslengder, rett til fornyelse av leiekontrakt og oppsigelsesvern. Forslagene er allerede sterkt kritisert av eiendomsbransjen.

Debatten vil ta for seg lovutvalgets forslag til endringer av dagens husleielov. Trenger leietakere et sterkere vern? Vil forslagene føre til økte leiepriser? Samt en rekke andre spørsmål.

Velkommen til debatt på Litteraturhuset i Oslo!

Panelet består av følgende panelister:
Fra Huseierene: Anders Leisner
Fra Norsk Eiendom: Tone Tellevik Dahl
Fra Leieboerforeningen: Lars Aasen
En siste representant fra leietakersiden kommer, og forhåpentligvis et par politikere!

Vel møtt!

Les mer: