Rettigheter for leieboere
boligjakt.png

Det kan være vanskelig å få tak i en leiebolig i de større byene og rundt studiestart koker det. Du bør beregne deg god tid for å finne et sted å bo.

pipebrann.jpg

- En pipebrann behøver ikke å bli dramatisk, men den kan bli det, sier Ingrid Schjølberg, spesialkonsulent ved Sør-Trøndelag Brann- og redningstjeneste IKS.

peng.jpg

Hvis du leier ut hele eller en større del av boligen din, og utleieinntektene overstiger 20 000 kroner, blir alle utleieinntektene fra boligen i løpet av året skattepliktige.

røykvarsler1.png (1)

Det bør ikke være tilfeldig hvor du plasserer røykvarsleren om du vil at den skal varsle brann så tidlig som mulig. Her er det du trenger å vite om plassering av røykvarslere.

1_priseneopp.png

Det finnes ingen leiepriskalkulatorer eller gode oversikter som du kan benytte til å regne ut hva markedsleien er på en gitt leiebolig på en gitt adresse med en gitt standard.

vannskade.jpg

Om vinteren, når gradstokken kryper langt under null, mottar Leieboerforeningen mange spørsmål om oppvarming av boligen og hvem som har ansvar for eventuelle vannskader etter at rør har frosset.

Bostottebrosjyre-1.jpg

Bostøtte er en statlig økonomisk støtteordning for personer og husstander med høye boutgifter og lave inntekter. Du kan få bostøtte enten du er leieboer eller eieboer.

statlan-1.jpg

Startlån er et finansieringstilbud for de som ikke får boliglån i det vanlige lånemarkedet. Her er mer informasjon om denne gunstige låneordningen.

MOPP.jpg

Ved utflytting skal leiligheten vaskes ned slik at den er i samme stand som ved innflytting. Mange tar jobben selv og flere får et sjokk når vaskingen ikke godkjennes av utleieren som bra nok.

husleiekalk.jpg

Hvert år og tidligst etter ett år etter leieinngåelse kan partene i et leieforhold kreve leien justert i henhold til konsumprisindeksen (KPI). Du kan enkelt finne ut hva det er lov å øke husleien med.

Side: 5 / 6