Rettigheter for leieboere
1_leiekontrakt.jpg

Som hovedregel bør man sørge for å ha en skriftlig leieavtale som er underskrevet av utleier og leietaker. Dette fordi en avtale vil klargjøre en del viktige forhold knyttet til leieavtalen.

diskr.jpg

Diskriminering er det samme som usaklig forskjellsbehandling. Ved utleie er det forbudt med usaklig forskjellsbehandling av en leier.

skilsmisse.jpg

Husleielovens §§ 7-1 og 8-1 er reglene som omhandler personskifte. Fremleie og overdragelse er kun tillatt med utleiers samtykke. Men annet kan følge av avtalen eller særlige lovregler.

jentelaas.jpg

Mange av LBFs medlemmer melder seg inn fordi de er i konflikt med utleier. Rett som det er, får vi høre at utleier trenger seg på og, og vil inn i leiligheten.

smart.png

Med jevne mellomrom blir Leieboerforeningen bedt om å sette opp lister med de viktigste 5 eller 10 viktigste rådene til leieboerne. Men hvorfor nøye seg med 10?

veileder-1.jpg

Radon er en radioaktiv gass som dannes naturlig i grunnen. Mengden radon i grunnen avhenger av hvor i landet man bor, slik at enkelte områder er mer utsatt enn andre.

Side: 3 / 6