Rettigheter for leieboere
Wm Bad Muggsopp!!

Mugg resulterer ikke bare i dårlig innelukt – de som bor i boliger med slike problemer har en høyere risiko for å pådra seg luftveisinfeksjoner, allergier og andre overfølsomhetssykdommer.

røykvarsler1.png

Utleier plikter å sørge for at den utleide bolig fyller kravene til brannsikkerhet, i hovedsak ved at den har røykvarsler, brannslukkingsapparat, tilstrekkelig med rømningsveier etc.

trangbodd.jpg

Husleielovens gir leier av bolig adgang til å ta inn nye medlemmer i husstanden. Vilkåret er at vedkommende skal bli et husstandsmedlem.

oppussing.png

Hvilken adgang har utleieren til å sette igang oppussing mens leieforholdet består? Forandringsarbeider vil ofte medføre en del ulemper for leieboeren.

1_LEIEAVTALE.jpg

«Leietaker har rett til forlengelse av kontrakten» står det. Leietaker tror han har en ubetinget rett til å fornye kontrakten. Utleier mente aldri å binde seg til mer enn de opprinnelige tre årene.

snekker1.png

Leieren har plikt til å gi utleieren adgang til husrommet hvis utleieren vil forta tilsyn, gjennomføre pliktig vedlikehold, foreta lovlige forandringer eller andre arbeider for å hindre skade.

8A utleiers adgang kopi.png

Framleie er at leieboer leier ut det husrommet han har bruksrett til, videre til en annen person. Framleieren har altså en leieavtale med hovedleieren, og hovedleieren har en leieavtale med utleier.

eierskifte.png

Personskifte på utleigarsida skjer oftast ved at eigedommen blir solgt. Situasjonen vil i dei fleste tilfelle være lik om utleigar døyr og ein eller fleire arvingar tek over.

1_brann.jpg

Det er større sjanse for å oppleve brann enn å vinne en million kroner i Lotto. Brannsikringsutstyret er både utleier og leieboers ansvar. Vi har sett på hvem som har ansvaret for hva.

Side: 2 / 6