Rettigheter for leieboere
Protest Mot Utleiers Oppsigelse

Normalt har begge parter i et leieforhold oppsigelses­adgang, men her er det stor avtalefrihet. Det er mange ulike varianter og mye å passe seg for.

smart.png

Med jevne mellomrom blir Leieboerforeningen bedt om å sette opp lister med de viktigste 5 eller 10 rådene til leieboerne. Men hvorfor nøye seg med 10?

utkastelse2.jpg

Utkastelse, også kalt fravikelse, inne­­­bærer at namsmannen fjerner de personer som oppholder seg i boligen i tillegg til det innbo og løsøre som eventuelt måtte være der.

stroe.jpg

Hvem er ansvarlig for å strø fortauet og gårdsrom. Når glatta kommer er det mange som ikke tør gå ut fordi det ikke er strødd og ryddet for snø. Og hva om du er så uheldig og faller og skader deg?

husleiekalk.jpg

Leieøkning etter indeksjustering (KPI) er en av to måter utleier lovlig kan øke leien på i et leieforhold. Du kan enkelt finne ut hva det er lov å øke husleien med.

visning2.jpg

Det er vanlig at utleier holder visninger hvor det det kommer mange som vil se på boligen. De som er interessert i å leie må ofte skrive seg opp på en liste.

smoke2.jpg

Ugunstige forhold i innelufta kan forårsake reaksjoner hos en del mennesker. Dette kan variere fra milde sanse- eller komforteffekter til mer alvorlige helseeffekter.

fruktflue2.jpg

De fleste har opplevd å få bananfluer innendørs. Disse små ekle fluene som av og til kan opptre i store mengder, og sender deg på fortvilet jakt etter mat eller annet som ligger og råtner et sted.

MOPP.jpg

Ved utflytting skal leiligheten vaskes ned slik at den er i samme stand som ved innflytting. Mange tar jobben selv og flere får et sjokk når vaskingen ikke godkjennes av utleieren som bra nok.

lasesmed.jpg

Mange huseiere tror at de i kraft av eiendomsretten til bygningen har rett til å komme inn i den utleide leiligheten når de vil. Men slik er det ikke absolutt ikke.