Tidsbestemte leieavtaler – lov eller ikke lov?
Mange har leieavtaler som er kortere enn lovens hovedregel om tre år. Det avgjørende vil være hvorvidt leieforholdet faller innenfor husleielovens unntak fra hovedregelen . Er avtalen i strid med lovens bestemmelser, må den regnes som tidsubestemt (Foto Cytonn Photography - Unsplash).

Tidsbestemte leieavtaler – lov eller ikke lov?

En tidsbestemt leieavtale er en avtale som løper fra en dato til en dato. Da er leieforholdet ferdig ved utløpet av avtalen. Har ikke leieavtalen noen sluttdato, er den tidsubestemt. Da må den sies opp for å avsluttes. Det er ikke fritt frem å avtale tidsbestemte leieavtaler og mange har kanskje en avtale i strid med loven uten å være klare over det.
Kjære leser!
For å fortsette må du ha et medlemskap og være innlogget. Logg inn
Ikke medlem?
Bli medlem