Er lydopptak av samtaler lovlig

Lydopptak som dokumentasjon i leieforhold

I mange saker vi møter på, har leieboer og utleier hatt samtaler, lovet hverandre ting, eller inngått avtaler muntlig. Ofte er partene i etterkant uenige om hva som ble sagt, og til og med uenige om hvorvidt samtalen i det hele tatt har funnet sted. Noen utleiere insisterer også på å ta ting muntlig, framfor å ha skriftlig korrespondanse, for senere å gå tilbake på det de har sagt.

Et lydopptak av samtalen være god dokumentasjon på at samtalen har funnet sted, og på hva som har blitt sagt, og et skjult lydopptak kan være det «nødvendige ondet» som er nødvendig for å opplyse saken tilstrekkelig.

Lovligheten av lydopptak

Så lenge du sier fra om at du tar opptak av samtalen, er det helt uproblematisk å gjøre opptak av den. Vi vil anbefale at du alltid opplyser om at samtalen blir tatt opp, slik at de andre deltakerne i samtalen kan vurdere om de ønsker å ta del i en samtale som blir tatt opp. Det er det dog ikke alle som vil, og noen ganger kan det være nødvendig å ta et skjult opptak av samtalen for å få dokumentasjonen man trenger.

Det den andre personen sier i opptaket, og også hvordan det blir sagt, regnes som personopplysninger. Personopplysninger nyter et vern gjennom personopplysningsloven, men den gjelder ikke «ved behandling av personopplysninger som utføres av en fysisk person som ledd i rent personlige eller familiemessige aktiviteter». Et opptak, også skjult, av en samtale mellom utleier og leieboer vil i de aller fleste tilfeller anses som ledd i personlige aktiviteter.

Det kan være straffbart etter straffeloven § 205 å ta opp en samtale du ikke tar del i selv, for eksempel ved å legge lydopptakeren i stuen til utleier, uten at du selv er til stede når en samtale mellom utleier og en annen tredjeperson finner sted. Du kan derfor kun ta skjulte opptak av samtaler du selv tar del i.

Det er heller ikke lov til å ta opptak av samtaler med noen som du har en arbeidsgiverlignende relasjon til. Dersom du engasjerer et skadedyrfirma for å få dokumentert at skadedyrene sannsynligvis har kommet inn i boligen helt uavhengig av deg eller noe du har gjort, må personen fra skadedyrfirmaet samtykke til at du gjør opptak av samtalen, eller du må avvente den skriftlige rapporten deres for å få dokumentasjonen du trenger.

Lydopptak som bevis i tvistesaker

Husleietvistutvalget (HTU) er verken glad i lydopptak eller video som bevis, og hvis du ønsker å presentere lydopptak eller video som bevis i saken din, må du be om godkjenning fra HTU. HTU vil vurdere hvorvidt beviset kan føres basert på hvor viktig beviset er, og hva det er som skal bevises. Tingretten derimot, vil i utgangspunktet akseptere lydopptak og video som bevis på lik linje med andre bevis, som for eksempel bilder.

Uavhengig av om saken skal gå for HTU eller tingretten, kan lydopptaket eller videoen bli nektet ført som bevis hvis det er fremskaffet på en måte som er ulovlig. Selv om lydopptaket er fremskaffet på en måte som ikke er i strid med en klar lovregel, kan det også bli nektet ført hvis fremskaffingen har skjedd på en illojal eller støtende måte. Dette må vurderes konkret i hvert enkelt tilfelle.

Hvis du skal føre lydopptak eller video med opptak av lyd i som bevis, er det lurt å transkribere det som blir sagt i opptaket. Det er mye lettere for den som skal avgjøre saken å forholde seg til et skriftlig dokument hvor samtalen det er gjort opptak av fremkommer bokstavelig talt i klartekst.