En bedre leiesektor
Hva Vil V

19. mai. 2021

26. mai kl 18 er tiden inne for Leieboerforeningens årmøtedebatt, som sendes rett etter streamingen av vårt digitale årsmøte. I år spør vi hva partiene på venstresida vil gjøre for leieboerne

Suffrage

09. apr. 2021

26. mai arrangerer Leieboerforeningen boligpolitisk debatt i forbindelse med vårt digitale årsmøte. Vi trenger hjelp til å lage en god debatt, og håper på innspill fra dere.

Bilde1

17. feb. 2021

Jama-familien som ble kastet ut av den kommunale boligen sin på Tøyen har skapt stor oppmerksomhet. Her kan du lese en kronikk i Klassekampen skrevet av Mari Løken i Leieboerforeningen .

Corona

16. feb. 2021

Som følge av smittevernsituasjonen har styret i Leieboerforeningen ikke funnet det ikke mulig å planlegge for et fysisk årsmøte i 2021. Møtet blir derfor gjennomført digitalt.

Penger

07. feb. 2021

Sammen med nye nettsider følger også en ny betalingsløsning og et nytt medlemsregister. Hvis du er en av de som ikke liker å betale regninger med lange kid, vil du merke stor forskjell.

muggangrep.jpg

01. feb. 2021

Leieboerforeningen har en avtale med Mycoteam AS om bildeanalyse av mulig muggsopp for foreningens medlemmer. Prisen er 675 kroner og analysen er klar på under en uke.

Bystyresalen.jpg

26. des. 2020

Oslo kommune har lagt fram en ny modell for husleiefastsettelse i kommunale boliger. Vi har gått gjennom utredningen som ligger til grunn for modellen, og vi er ikke helt fornøyde.

Utkast-kommunal-boligbehovsplan-2021-2030-1.jpg

12. okt. 2020

Oslo kommune har lagt fram en ny og omfattende sak om det kommunale boligbehovet frem mot 2030. Leieboerforeningen er positive til mange av forslagene, men det er også rom for forbedringer.

bilde.jpg

18. jun. 2020

i 2019 fikk Leieboerforeningen i oppdrag å levere et større innspillsnotat til regjeringen i forbindelse med at det skal utarbeides ny stortingsmelding om boligsosial politikk.

PUSH-Oslo-NOR2.jpg

13. sep. 2019

Leieboerforeningen inviterer medlemmene på film. Den 7. oktober viser vi den sterke dokumentarfilmen Push på Cinemateket i Oslo kl 18:30.

0ara2.jpg

06. sep. 2019

Endelig er boligpolitikk blitt valgkampsak. Og ikke bare det – boligpolitikken har fått velfortjent oppmerksomhet i hele denne bystyreperioden.

boindeksoppl.jpg

25. mai. 2019

Leieboerforeningen tok høsten 2016 initiativ til et pilotprosjekt for å teste en ny metode for å måle bo-opplevelse og medvirkning blant kommunale leieboere.