Oppsigelsesfrist - det meste er tillatt

Oppsigelsesfrist

Leieboeren og utleieren kan avtale den oppsigelsesfrist de ønsker. Det kan også avtales at bare den ene parten skal kunne si opp eller at ingen av partene ikke skal kunne si opp i avtaleperioden. Det kan også avtales at det ikke er lov å si opp de første månedene av et leieforhold eller bare i bestemte måneder. Er oppsigelsesfristens lengde ikke avtalt, gjelder lovens frist på 3 måneder. Fristen begynner å løpe når oppsigelsen kommer fram. Fristen regnes fra utløpet av en kalendermåned, og oppsigelsen ender alltid på den siste dagen i måneden. Hvis oppsigelsesfristen begynner å løpe 12. juni, løper ikke fristen ut 12. september, men den 31. september.

Ved leie av enkelt beboelsesrom der leieboeren har tilgang til en annens bolig og ved leie av garasjer og boder, er oppsigelsesfristen én måned. Denne fristen løper fra dato til dato.

Finner du ikke det du leter etter?