Om medlemskap i Leieboerforeningen

Som medlem kan du fritt benytte deg av alle våre ressurser på nettsidene. Du får tilgang til alle (+)artikler, du kan laste opp standarddokumenter, håndbok i husleierett, husleieloven mv. Du kan delta på de ulike medlemsarrangementer vi holder og som vi annonserer på våre nettsider.

Som medlem (gjelder ikke Basis) i Leieboerforeningen får du personlig juridisk veiledning fra våre juridiske konsulenter begrenset til et gitt antall timer pr år knyttet opp mot type medlemskap. Dette er "hjelp til selvhjelp" som betyr at vi veileder deg hvordan du bør gå frem i en aktuell tvist eller sak du lurer på. Våre juridiske konsulenter kan ikke representere deg eller skrive brev til utleier, kommune eller andre. De juridiske konsulentene er viderekommende jusstudenter som får faglig oppfølging og veiledning av våre fast ansatte advokater.

Advokatbistand er også begrenset til et gitt antall timer avhengig av hva slags typer medlemskap du har. Utover dette er advokat en betalingstjeneste. trenger du advokat vil i mange tilfeller din innboforsikring og om du har lav inntekt pensjon, fri rettshjelp kunne dekke deler av kostnadene ved å benytte advokat. Dette vil advokaten hjelpe til med å vurdere for deg, og søke om dekning for deg dersom det er aktuelt.

Som medlem støtte du vårt arbeid for å gjøre leiesektoren bedre og mer robust. Selv om mange leieboere ønsker å eie sin egen bolig, har også alle leieboere rett til å bo trygt og godt og til en fornuftig pris.

Ønsker du å melde deg inn i Leieboerforeningen kan du gjøre dette på våre nettsider og betale med Visa/mastercard. Dette gir deg umiddelbart tilgang til våre nettsider.

Kan du ikke betale med kort kan du få giro tilsendt pr post eller e-post. Du må da betale et fakturagebyr på kr 35. Kontakt vårt sentralbord eller send en epost

Vi kan også motta medlemsinnbetaling via VIPPS - kontakt sentralbordet i åpningstiden.

 • Basis medlemskap koster kr 150 pr år.
 • Studentmedlemskap koster kr 300 pr år.*
 • Standard medlemskap koster kr 400 pr år.
 • Standard - bostøtte medlemskap kr 300 pr år**
 • Næringsmedlemskap koster kr 1 000 - første år. Fra år 2 koster medlemskapet kr 500 pr år.
 • LkL koster kr 250 pr år. Gjelder bare for kommunale leieboere i Oslo.
 • Abonnement koster kr 100 for en måned. Dette er et tilbud som gir innlogging til våre nettsider i en måned for kr 100, og er ikke et medlemskap. 

* Studentmedlemmer som er innmeldt før 1.9.23 betaler kr 250 pr år.
** Forutsetter at du mottar statlig og/eller kommunal bostøtte.

Et medlemskap gjelder i 12 måneder fra dato til dato. Medlemskapet er aktivt når medlemskontingent er betalt. Medlem i LkL kan tegnes for 6 måneder

Har du betalt med kort blir medlemskapet automatisk fornyet og kontingent trekkes fra den kontoen du benyttet ved innmelding. Har du fått nytt kort, eller det ikke er dekning på konto, blir du varslet om dette.

Et medlemskap som ikke er betalt ved forfall blir passivt og du kan ikke benytte deg av våre tjenester.

Du må selv melde deg ut av foreningen for å avslutte medlemskapet. Dette kan gjøre via våre nettsider på Min Side så lenge medlemskapet er aktivt. Har medlemskapet utløpt må du ringe oss eller sende epost.

Har du blitt belastet for fornyelse av medlemskap, kan du få kontingenten returnert inntil to måned etter innbetaling. Vi trekker da et gebyr på kr 50,-. Har du mottatt juridisk rådgivning får du ikke kontingenten refundert. Les mer om refusjon av kontingent under Betingelser for medlemskap.

Abonnement gjelder i 1 (en) måned og fornyes ikke når det utløper.

Din kontaktinformasjon kan du selv endre på Min side -> Kontaktinformasjon. 

Du kan også sende oss en epost eller ringe oss i åpningstiden kl. 10:00 - 14:30.

Refusjon av medlemskontingent skjer etter følgende regler:

  1. Refusjon ved nytt medlemskap: Ved krav om refusjon ved opprettelse av nytt medlemskap, refunderes kontingenten i sin helhet om kravet settes frem senest en uke etter at medlemskapet ble inngått.

   Fra uke to til uke fire etter innmelding refunderes medlemskapet med fradrag av kr. 100,- som tilsvarer prisen for Basis abonnement.

   Fra uke fem refunderes ikke kontingenten. Har du fått juridisk rådgivning i den perioden du har vært medlem gjelder ikke refusjonsreglene over, jf. punkt 3 under.

  2. Refusjon ved fornyelse av medlemskap: Ved krav om refusjon av medlemsavgiften etter fornyelse av medlemskap refunderes kontingent om kravet er fremsatt innen en fire uker etter innbetaling. Det trekkes fra et gebyr for arbeid og transaksjonskostnader på kr 50,-.

   Ved krav om refusjon mer enn fire uker og mindre enn åtte uker etter innbetaling, refunderes halvparten av innbetalt beløp med fradrag av et gebyr på kr 50,-.

   Er innbetalingen eldre enn åtte uker refunderes ikke kontingent.

  3. Unntak for refusjon: Dersom du har mottatt rådgivning fra foreningens juridiske konsulenter og/eller advokater/advokatfullmektiger perioden definert under punktene 1. eller 2. gis det ikke refusjon av medlemskontingent med mindre Leieboerforeningen har brukt urimelig lang tid, vi har gitt feil råd eller det er andre forhold ved rådgivningen som begrunner dette.

Medlemskap i Leieboerforeningen varer til du selv sier det opp. Det innebærer at du selv må melde deg ut om du ikke ønsker å være medlem lenger. Å la være å betale medlemskontingenten er ikke det samme som å avslutte medlemskapet.

Du kan når som helst melde deg ut av foreningen, og det enkleste er å gjøre dette via Min Side -> Medlemskap. Her finner du informasjon for hvordan du melder deg ut og stopper dine betalingsforpliktelser til foreningen.

Alternativt kan du ringe eller sende oss en epost. Om du melder deg ut før medlemskapet opphører vil ditt medlemskap være aktivt for den perioden du har betalt. Vil du at medlemskapet skal opphører før denne datoen melder du deg først ut og sender oss deretter en epost med dato for nå du vil at medlemskapet skal opphøre.

Vi fortsetter å sende betalings-påminnelser jevnlig om medlemskontingenten er forfalt og du ikke har meldt deg ut. Vi krever ikke purregebyr.

Dersom du ikke har betalt medlemskontingenten seks måneder etter forfall, sletter vi deg som medlem.

Finner du ikke det du leter etter?