Leieboers plikter

Leieboers plikter

Leieboerens hovedforpliktelse er å betale sin husleie. Men det følger også andre forpliktelser med, som for eksempel å behandle boligen med aktsomhet og i samvar med det som ellers måtte følge av avtalen.

Brudd på forpliktelsene er for eksempel å ikke betale husleie eller andre lovlig avtalte pengeytelser til avtalt tid, ikke utføre pliktig vedlikehold, ikke overholde regler for ro og orden, framutleie eller overdrar kontrakten uten utleierens tillatelse, skader utleierens eiendom eller uten rett nekter utleieren tilgang til husrommet.

Om leieboeren bryter kontrakten, har utleieren flere sanksjonsmuligheter. Utleier kan kreve at leieboeren utbedrer eller retter mangelen eller utleier kan heve eller si opp leieforholdet. I tillegg til dette kan utleier kreve erstatning for det økonomiske tap han har fått som følge av leieboers avtalebrudd.

Finner du ikke det du leter etter?