En bedre leiesektor
barna blir.jpg

15. aug. 2016

Denne sommeren har de kommunale boligene i Oslo fått mye oppmeksomhet i media. Etter at en eldre kvinne ble funnet drept av en nabo i en gård på Tøyen, har boforholdene i kommunale gårder igjen b...

Ingvild-Reymert2.jpg

15. aug. 2016

Boligmarkedet har blitt overlatt til spekulantene. Er det virkelig bedre enn etterkrigstidens politikk?

stroing.jpg

24. jan. 2016

Leieboerforeningen har fått en rekke henvendelser i vinter med spørsmål om hvem som er ansvarlig for å strø fortauet og indre gårdsrom, og fra folk som ikke kommer seg ut av sin egen bolig fordi ...

boligjakt.png

05. jan. 2016

Det kan være vanskelig å få tak i en leiebolig i de større byene, og særlig rundt studiestart koker det i leiemarkedet. Du bør generelt beregne god tid for å finne et sted å leie, begynn gjerne m...

leie-bolig-fordeler-3.jpg

02. nov. 2015

Når de økonomiske pilene for Norge peker nedover er det straks flere gode grunner til å velge leie framfor eie. Her er et knippe argumenter som det er verdt å ta i betrakning.

flytte.png

15. okt. 2015

Ifølge folkeregisterloven har utleier plikt til å melde fra når leier finner nytt sted å bo - med mindre leier selv kan viset til at han eller hun har papirene i orden.

statlan-1.jpg

09. sep. 2015

Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR) har undersøkt effektene de boligsosiale virkemidlene har på boligpriser og boligmasse. I en fersk rapport har de funnet ut at startlånet – slik d...

1_rl.jpg

10. aug. 2015

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) mener at oppsigelse av leieforhold skal skje skriftlig ved brev. En oppsigelse pr epost er ikke tilstrekkelig og det vil være nødvendig med en loven...

bokost.jpg

18. feb. 2015

De nordiske landene er, sett utenfra ganske like, men har valgt ulike løsninger i boligpolitikken og i organiseringen av boligmarkedene. I denne studien får vi presentert forskjeller og likheter.

bad.jpg

10. sep. 2014

Badet må holde god standard hvis folk skal la seg friste til å leie, viser en ny undersøkelse. Stue og soverom er det ikke like nøye med.