En bedre leiesektor
Mennesker

13. jan. 2022

Utrolige 1 783 nyinnmeldte medlemmer er fasiten for 2021. Et skår i gleden er mange slettede medlemmer etter vedtektsendringer som ble innført i fjor.

Stortinget

20. des. 2021

Som følge av høye strømpriser er inntektsgrensene for å søke bostøtte utvidet. Har du tidligere fått avslag, kan du nå være i målgruppen. Du må raska på - første søknadsfrist er 31.12.21.

Bilde4

03. des. 2021

Byrådet i Oslo foreslo å kutte tilskuddene til Leieboerforeningen kraftig i 2022. Nå er de rød-grønne partiene enige om at det var et dumt forslag, og har rydda opp.

4

01. des. 2021

Det nystiftede lokallaget for kommunale leieboere i Oslo inviterte medlemmene til boligkonferanse 9.november. De omlag 30 beboerne et variert program og god mat.

Bilde1 (2)

11. nov. 2021

Oslo kommune foreslår dramatiske kutt i overføringen til Leieboerforeningen for 2022. Det vil få stor betydning for foreningens ulike aktiviteter om budsjettet ikke blir endret.

Fri Rettshjelp

11. nov. 2021

En rekke organisasjoner krever at regjeringen snarest tar grep og utarbeider en ny lov om fri rettshjelp. I dag er inntektsgrensene så lave at selv ikke uføre omfattes av ordningen.

Kontrakt Og Bok

07. nov. 2021

Vår populære leiekontrakt og håndbok i husleierett er også tilgjengelig for ikke-medlemmer.

Bilde1 (1)

03. nov. 2021

Basis er ett nytt, rimelig og heldigitalt medlemskap. Prisen er kr 150 pr år. Det gir samme rettigheter som de andre medlemskapene, med unntak av juridisk rådgivning/advokathjelp.

Martin Presse 2

12. okt. 2021

Boutgiftstaket må økes, inntektsgrensen må økes og informasjonen om bostøtte må bli mer tilgjengelig om denne støtteordningen skal fungerer etter intensjonen.

Leiebolig

06. okt. 2021

Leieboerforeningen har sendt brev til forhandlingsutvalget som jobber ut ny regjeringsplattform. Sett søkelys på leiesektoren - her trengs fornyelse og forbedring.

Boligminister (2)

06. okt. 2021

Bolig- og bygningspolitikken må alt samles under en egen statsråd og eget departement, krever Boligprodusentene, Eiendom Norge, Leieboerforeningen og Norsk Eiendom.

Bilde2

08. sep. 2021

Bolig er en grunnleggende rettighet i et moderne samfunn. Å leie bolig kan ikke og skal ikke sees på som en annenrangs boform. Krav om at husleieloven må revideres øker i styrke.

Bilde11

03. sep. 2021

Leieboerforeningen utreder nå om det er mulig lage en merkeordning for utleiere. Ideen er at utleiere kan få en typegodkjent gradering av utleieboligene.

Astrup Og Aasen

02. sep. 2021

Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Leieboerforeningen har signert avtale med mål om å øke kunnskapen om leiesektoren.

1024Px Torggata, Oslo

10. aug. 2021

Er det en menneskerett å bo i Oslo? Det mener LbFs Anne-Rita Andal, som også etterlyser en egen boligminister. Kronikken sto først på trykk i nettavisa VårtOslo 7. august.