Nyttig å vite om radon i leiebolig

Nyttig å vite om radon i leiebolig

Strålevernforskriften stiller krav til radonnivået i utleieboliger. Bare en radonmåling kan avsløre om en utleiebolig har et radonproblem.
Publisert:

Alle utleiere har ansvar for at radonnivået i utleieboligen er så lavt som det er praktisk mulig å få til. Årsmiddelverdien skal være under 200 Bq/m3 (becquerel per kubikkmeter) i oppholdsrom. Dette nivået kalles grenseverdi i strålevernforskriften.

I tillegg skal tiltak for å redusere radonnivået alltid gjennomføres dersom det overstiger 100 Bq/m3. Dette nivået kalles tiltaksgrense i strålevernforskriften. Det betyr at dersom du måler radonnivåer høyere enn 100 Bq/m3, for eksempel 150, 400 eller 2000 Bq/m3, må du gjøre tiltak for at nivåene skal bli så lave som praktisk mulig. Nivåene skal uansett ikke overstige grenseverdien på 200 Bq/m3. Dersom du har gjennomført tiltak for å redusere radon i boligen, må du gjennomføre ny måling for å kontrollere at tiltakene har hatt tilstrekkelig effekt.

Alle typer utleieboliger
Kravet gjelder alle typer utleieboliger, både de som leies ut av det offentlige, virksomheter og private, inkludert leiligheter og hybler i tilknytning til egen bolig.

Utleie av hytter og andre fritidsboliger er derimot ikke omfattet av kravet til radonnivået. Dette forutsetter imidlertid at bruken er begrenset til fritidsutleie over kortere tidsrom. Dersom hyttene/fritidsboligene benyttes som boliger, vil det være omfattet av kravet.

Mål radon i utleieboliger
For å finne radonnivået i en utleiebolig, må gjennomføres en radonmåling. Leiligheter som ligger fra og med tredje etasje over bakkenivå, trenger vanligvis ikke å måles. Med bakkenivå mener vi både bakken under og terrengkontakt, f.eks. i bakkant av bygget.

Radon skal måles i vinterhalvåret, mellom midten av oktober og midten av april. Målingen skal foregå over et tidsrom på minst to måneder. Dersom det etter måling viser seg at nivåene er over tiltaksgrensen, må det kunne dokumenteres at tiltak er gjennomført eller at prosess er i gang for iverksette tiltak.

Dokumentasjon av radonnivåene
Utleier skal kunne fremvise dokumentasjon på at radonnivåene er forsvarlige. Dokumentasjonen skal ikke registreres hos myndighetene, men den skal være tilgjengelig både for leietaker og ved et eventuelt tilsyn.

Radonmåling med sporfilm
En sporfilm kan brukes til å måle radon. Typisk koster to sporfilmer mellom 400-600 kroner (desember 2016), men prisene varierer. Sporfilmer kan du få tilsendt i posten, og du plasserer de ut selv. Du trenger en sporfilm for hvert rom du ønsker å måle. Siden du bør måle i minst to oppholdsrom i boligen din, trenger du minst to sporfilmer. En sporfilm må ligge i samme rom og mest mulig i ro, i måleperioden.

Etter at målingen er gjennomført, sender du sporfilmene tilbake til firmaet du kjøpte dem av. Når filmene er analysert, får du en målerapport med resultater og utregnede årsmiddelverdier. Målerapporten er dokumentasjon på målingen. Laboratoriet som analyserer sporfilmene, er ansvarlig for kvalitetssikring av målingen.

Radonmåling med elektronisk apparat
Det finnes også elektroniske apparater som måler radon. Fremgangsmåten for å måle med et slikt måleapparat er den samme som ved sporfilmmålinger. Radonapparatene er mye dyrere enn sporfilm, og koster fra ca 1600 og oppover (desember 2016).

Elektroniske apparater har fordeler som at de kan brukes gjentatte ganger, du kan følge med på hvordan radonkonsentrasjonen endrer seg i måleperioden, og på en del apparater kan denne informasjonen hentes ut i ettertid.

Mer om radon og dine rettigheter som leieboer

Les mer hos Statens strålevern: