Enklere å betale medlemskontingenten

Enklere å betale medlemskontingenten

Sammen med våre nye nettsider som ble i lansert februar 2021 følger også en ny betalingsløsning og et nytt medlemsregister. Hvis du er en av de som ikke liker å betale regninger med lange kid, vil du merke stor forskjell. Nå legger du inn kortnummeret ditt en gang og så er det ikke mer å tenke på. Fornyelse av medlemskap skjer automatisk.
Publisert:

Leieboerforeningen har gått over til en betalingsløsning som driftes av Stripe og sier opp avtalen med PayPal. Stripe har et enklere brukergrensesnitt, men ellers er det ikke stor forskjell og tryggheten er like stor for medlemmene. Må du bruke bankid. når du vanligvis kjøper noe på Internett, må du det med vår løsning også.

For Leieboerforeningen er fordelen at når du har registrert bankkortet ditt en gang, så går fornyelse av kontingenten av seg selv. Det er slutt på forfallsdatoer, giroer med 18 siffers kid, kontonr. og beløp som må legges inn hvert år. Leieboerforeningen slipper å purre. Og har du fått nytt betalingskort, utløpsdatoen nærmere seg  eller det mangler penger på konto, blir du varslet automatisk.

Mange som ikke betaler

Leieboerforeningen sender ut medlemskontingent og påminnelse til de som ikke har betalt en gang hver måned. Vi får stadig tilbakemeldinger om at medlemmer ikke har mottatt kontingenten. Noen ganger ligger eposten i spam/junk, andre ganger ender de bare i et sort hull som ingen vet hvor er. Det er frustrerende for oss og for våre medlemmer.

Brevpost er heller ikke hva det engang var. Leieboerforeningen får mange brev i retur og hvor det er påført korrekt adresseinformasjon. Posten evner ikke forklare hvordan dette kan skje.

Lars Aasen i Leieboerforeningen- Vi mistenker at mange av våre medlemmer aldri får påminnelse om å fornye medlemsavgiften. Etter en stund er vi nødt til å slette disse medlemmene. Nå håper vi å slippe disse unødvendige purrerutinene, sier daglig leder i Leieboerforeningen, Lars Aasen.

Når medlemmene automatisk blir trukket for medlemskontingenten, blir det viktigere for medlemmene å aktivt melde seg ut om de ikke ønsker å være medlem lenger. Mange tror at ved å ikke betale kontingenten blir de automatisk meldt ut. Men slik er det ikke. Vi fortsetter å sende betalingspåminnelser i to år, slik vedtektene våre fastsetter. Først da blir ikke-betalende medlemmer slettet. på Min side ligger det nå en egen knapp for utmelding, og da slettes medlemskapet. Vi rydder opp jevnlig å fjerne all informasjon som vi ikke trenger, sier Lars Aasen, som sier at foreningen er nøye på å overholde GDPR-reglene om personvern.

Refusjon

- Med en abonnementsmodell vil vi også oppleve at medlemmer blir trukket for kontingent når de egentlig hadde tenk å melde seg ut. Vi skal være rause med disse - det er normalt å glemme, sier Lars Aasen og fortsetter: - Våre nye retningslinjer innebærer at medlemmene får tilbake kontingenten om du melder fra innen fire uker etter at de ble trukket for beløpet. Er det gått mer enn fire uker men mindre enn åtter uker får de tilbake halvparten av kontingenten. Etter dette refunderer vi ikke kontingent. Vi tar et gebyr for refusjon og det arbeidet som følger på 50 kroner. Det er likevel en viktig forutsetning for å få refusjon: Du kan ikke ha mottatt juridisk rådgivning i perioden. Har du det vil vi normalt ikke betale tilbake og viser til reglene for refusjon.

Brevpost

Leieboerforeningen har også noen hundre medlemmer som som ikke er registret med epost og som har registrert at de vil ha kontingentkrav sendt pr brevpost. Denne gruppen har blitt mindre år for år.

- Vi håper selvfølgelig flest mulig av disse vil ta seg bryet med å gå over til vår digitale betalingsløsning, men kan de ikke eller vil de ikke, skal de selvfølgelig kunne fortsette som medlem. Vi kan sender ut både brevpost og epost med giroer. Dette er en tjeneste vi må overlates til et eksternt firma. Medlemmer som velger en slik løsning vil derfor måtte betale et fakturagebyr på kr 50,- som er omtrent det koster oss, sier Aasen.

Barnesykdommer

Leieboerforeningen forventer at det vil være noen barnesykdommer ved innføringen av det nye systemet. Men foreningen er bemannet opp den første tiden, og regner med kjapt å kunne løse utfordringer som oppstår.

Det er knyttet en viss spenning til hvor mange medlemmer som velger å ikke gå over på den nye løsningen. Foreningen planlegger også å endre hvor lenge man kan regnes som medlem uten å fornye medlemskontingenten. - Vi vil foreslå at årsmøte korter ned perioden fra dagenes to år til seks måneder. Om vi hadde innført denne ordningen i dag, ville vi måtte slette nærmere 800 medlemmer. Det er dramatisk, samtidig som de det bare er noen få av de 800 som trolig hadde betalt kontingent. Med en seks måneders frist får vi er mer reelt bilde av hvor mange medlemmer vi faktisk er i Leieboerforeningen. Vi tror det nye systemet på kort sikt vil gi oss noen færre medlemmer, men at vi på lenger sikt vil få flere medlemmer, sier Lars Aasen i Leieboerforeningen.