På boligjakt
Foto av tre rekkehus
Det er vanskelig å få tak i en leiebolig i de større byene og rundt studiestart koker det. Du bør beregne deg god tid for å finne et sted å bo. Her er noen tips til deg som ikke har vært på boligjakt før.

På boligjakt

Det er vanskelig å få tak i en leiebolig i de større byene og rundt studiestart koker det. Du bør beregne deg god tid for å finne et sted å bo, begynn gjerne med en gang du får svar på hvor du skal studere. Det er ofte ekstra press på sentrumsnære områdene, utforsk derfor også gjerne de litt mindre sentrale strøkene og nabokommunen. Prisene er ofte også lavere.

Det er viktig å kontakte utleier så fort du kan etter at du har funnet en leilighet du ønsker å leie. Presset er stort, og det er mange som følger med på annonsene som legges ut. Det er derfor viktig å komme i kontakt med utleier så fort som mulig, for å få plass på visning. Hvis du ringer som nummer femtiåtte er det mindre sannsynlig at utleier husker deg på visningen, enn om du ringer som nummer fire.

Studentsamskipnaden

Nesten alle studiesteder har studentsamskipnader som tilbyr bolig. Sjekk ut hva de har av tilbud og skriv deg opp på venteliste. Mange av samskipnadene har ulike former for samarbeid med private utleiere. Du kan få mye verdifull bistand i boligjakten av samskipnaden.

Nett

De fleste starter boligjakten ved å søke google. Det finnes en rekke webportaler som annonserer leieboliger. Finn.no er den mest omfattende og kjente nettportalen for boligutleie. Hybel.no er kanskje ikke så kjent, men vokser raskt.

Du kan også vurdere å legge inn en annonse selv under Søker leiebolig. Ulempen er at du kan bli kontaktet av mange, og ikke alle utleiere er like seriøse.

Det finnes også andre utleieportaler, men de varierer i kvaliteten og seriøsiteten. Noen har litt utvalg utvalg - andre nesten ingen. Noen oppdateres ofte - andre er måneder gamle. Mange portaler forsvinner etter relativt kort tid på markedet. Med andre ord - vær kritisk til hva du ser.

Sosiale medier

Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn og andre sosiale medier er alle steder som egner seg for meldinger om at man er på boligjakt og det er også gratis. Blogger du, er dette også et naturlig tema å ta opp. Skriv gjerne noen ord om hvordan det er å være boligsøker. Enkelte forum kan også være egnet for å ta opp til debatt hvordan man skal få tak over hodet. Kontakter er her, som ellers i livet viktig, så sosiale medier er en fin måte å få vite om de leilighetene som kanskje aldri blir lagt ut på fellessider som finn.no.

Lokalavisa

Lokalaviser kan også ha utleieannonser. Erfarne boligjegerne vet at godbitene ofte annonsereres i papiravisene. Her finner man utleierne som kanskje ikke godt vant med data og dermed ikke helt oppdatert på leiepriser. Sørg for å være blant de første som leser avisen og ring så raskt du kan og senest samme dag som annonsen står. Men husk - du må aldri godta en leieavtale på en hybel/leilighet uten å vite hvordan den ser ut. Bor du et annet sted i landet, bør du få noen andre til å ta en tur for å sjekke ut.

Egenannonse

Du kan vurdere sette inn en annonse i lokalavisen selv. Du bør angi type bolig, hva du gjør (student, fast arbeid o.l.) og eventuelt hvor du vil bo. Mange opplyser også hvor mye de kan betale, det kan være både positivt og negativt. Noen sverger til at man oppnår økt oppmerksomhet ved å ikke benytte den avisa hvor alle de andre utleieannonsene står.

Plakater

Tydelige plakater som markedsfører deg som en skikkelig leieboer kan henges opp på telefonstolper, leskur, oppslagstavler, butikker og andre steder hvor folk ferdes. Metoden er ikke helt moderne, men velbrukt, billig og kan være gangbar. Har du ikke tilgang på kopimaskin, får du mangfoldiggjort plakatene i kopiforretninger, på bibliotek, universiteter, posthus og hos Leieboerforeningen. Husk å føre opp hvor du kan kontaktes på små slipper som kan rives av plakaten, og sørg for å være tilgjengelig på de oppgitte tidspunkter.

Ut av pressområdene

I de større byene er det en god ide å søke etter bolig i nabokommunene. I nabokommunene kan det være flere ledige boliger, og som regel er leieprisene lavere. Sjekk ut reisetiden og hva månedskort koster (ofte studentrabatt). Man trenger ikke alltid forlate kommunen heller. I de mindre sentrumsnære bydelene er leieprisene lavere enn i sentrum. Det er varierende kvalitet på leieboliger, Ha et åpent sinn, men gå på visning og finn ut hva som er viktig for deg; pris, størrelse, standard, beliggenhet, offentlig kommunikasjon, parkering, naboer, hage, rekreasjonsområder, avstand til studiested, privat eller profesjonell utleier mv.

Nettverk

Den måten de fleste skaffer seg bolig på er gjennom venner og bekjente. Slik får man  ofte de rimeligste leilighetene. Vil du dele bolig med flere, er det et stort utvalg av bofellesskap, spesielt i byene. Hvis du ikke har et stort nettverk, så gjelder det å varsle i alle mulige sammenhenger; på fester, på bussholdeplassen, i kiosken på hjørnet, på utesteder og på super’n. Det er ingenting å tape.

Boligbyggelag

En del boligbyggelag har utleieboliger. Boligene er som regel tilgjengelig på nettsidene til boligbyggelagene (se oversikt på nbbl.no), men vær klar over at de bare leies ut til medlemmer i boligbyggelaget. Medlemskap i boligbyggelag kan være en fornuftig investering også med tanke på evt. senere boligkjøp.

Profesjonelle utleiere

Ring eller skriv til de store utleiefirmaene. Du finner kontaktadressen på www.gulesider.no og www.1881.no (søkeord: boligutleie). Fortell hvem du er og hva du trenger. Spør om de opererer med ventelister og skriv deg opp om mulig. Mange utleiefirmaer har egne nettsider hvor du finner søknadsskjema og oversikt over ledige boliger. Og de vil ofte kunne gi opplysninger om andre tilsvarende leieobjekter i området du er interessert i, som er på vei ut på markedet.

Eiendomsmeglere

Vil du bruke profesjonelle medhjelpere i boligjakten kan du benytte deg av eiendomsmeglere, fortrinnsvis de tilknyttet Norges Eiendomsmeglerforbund. Noen meglere har spesialisert seg på utleie, og dette gir en viss sikkerhet for at alt er i orden. Fordelen med meglere er også at de har en portefølje med utleieboliger som du kan vurdere. Ulempen er at det til syvende sist er du som leieboer som skal betale for megleren gjennom en noe høyere leie.

De største som driver med utleie er Utleiemegleren og husleie.no

Når alt går galt

Når semesteret er i gang har de aller fleste funnet seg tak over hodet. Dette er likevel ikke situasjonen for alle. Universitetet har tidligere ordnet med nødløsninger for boligløse, ved å tilby overnatting i peisestuer og lignende. Dette er likevel bare en nødløsning, og ingen permanent ordning, så man må fortsette jakten. Er problemet fortsatt tilstede bør man åpne sinnet mer, har du vurdert kollektiv for en periode? Hva med å bo enda lengre ute av byen? Det meste er bedre enn å være husløs.

Bli en profesjonell leieboer

De fleste leieforhold går greit og uten større problemer. Men det er dokumentert at både leieboere og utleiere ofte har lite kunnskap om hva som er rettigheter og plikter i et leieforhold. Det er alltid lurt å kjenne sine rettigheter og det er dette som er Leieboerforeningens hovedoppgave - å bistå leieboere med råd og veiledning. På våre nettsider finner du mange artikler om de temaene som vi får mest henvendelser om. Noen artikler må du være betalende medlem for å kunne lese - andre er åpne for alle.

Vær en smart leieboer