Vær en smart leieboer
Veggmaleri av Albert Einstein
Det er smart å sette seg inn i de viktigste reglene for leie av bolig. Om du har kunnskap om leie unngår du en del unødige tabber.

Vær en smart leieboer

Med jevne mellomrom blir Leieboerforeningen bedt om å sette opp lister med de viktigste 5 eller 10 viktigste rådene til leieboerne. Men hvorfor nøye seg med 10? Her har Leieboerforeningen satt opp en liste med 33 smarte tips, og delt de inn i før, under og etter leieforholdet. Kanskje finner du her noe du ikke visste? I så fall finner du nesten alltid mer utdypende om det samme emnet på dette nettstedet. Trenger du mer bistand er et medlemskap i Leieboerforeningen et godt tips.

På boligjakt

 1. Er du på boligjakt, orienter deg godt i markedet før du inngår kontrakt. Bruk tid på å finne det som er bra for deg og hva som er riktig pris.
 2. Undersøk hva som er vanlig pris i det området du bestemmer deg for. Ikke godta enhver pris utleier foreslår.
 3. Skal du studere – sjekk med studiestedet om de har egne boliger eller en boligformidling.
 4. Bofellesskap/kollektiv er ofte det rimeligste alternativet – og mange mener også det mest sosiale.
 5. Skal du flytte til et nytt sted og ikke har et sted å bo bør du vurdere å bo en periode hos familie eller venner til du er blitt bedre kjent. Da kan du ta et bedre valg i forhold til hvor du ønsker å bo.
 6. Et stort antall leieboliger formidles via private, uformelle sosiale nettverk. Fortell alle at du er på boligjakt.
 7. På www.finn.no og www.hybel.no finner du mange ledige utleieboliger med prisantydninger. Det finnes mange andre på nettet også, men ikke alle er like seriøse.
 8. Vurdere å sette inn egen annonse om at du ønsker å leie.
 9. De fleste byer har eiendomsmeglere som formidler leieboliger – og noen steder meglere som er spesialisert på utleie. Dette er ofte en trygg og god løsning – men kan være litt dyrere enn å bruke de andre kanalene.
 10. Synes du leieprisene er høye – sjekk prisene i utkantområdene. I byene er det normalt billigere jo lenger unna sentrum du er villig til å bo – reiser du til nabokommunene kan spare mye.
 11. Når det er stor etterspørsel etter leieboliger er det vanskelig å prute på husleia. Vurder i stedet å forhandle inn "ekstra" i leieavtalen, som bredbånd, kabel-TV, internett, trappevask, etc. Er du villig til å inngå en lengre leieavtale, er det ikke uvanlig å få inn en viss oppgradering av boligen som oppussing, nytt kjøkken, hvitevarer etc.
 12. Leieprisene går gjerne opp i opp i perioden juli – september. Du kan altså tjene penger på å unngå å være på boligjakt når de alle andre er det.
 13. Ha is i magen. Finner du ikke den boligen du er på jakt etter – så vurder midlertidig løsninger for en periode. Sofaen hos en venn, et rom hos tante Olga. Alle som har vært på boligjakt vet at det kan ta tid å få et bra sted å bo.

Når du har funnet et sted å leie

 1. Be om skriftlig leiekontrakt, dette har du rett på. Eventuelle tilleggsavtaler bør være skriftlige fordi muntlige avtaler er vanskelig å dokumentere.
 2. Det er en fordel om utleiere benytter en standard leiekontrakt (papir) / leiekontrakt (digital) fra Leieboerforeningen, Forbrukerrådet eller Huseierne. Alle andre leieavtaler bør du lese nøye gjennom. Få eventuell profesjonell hjelp til å gjennomgå avtalen. Se nøye på hvilke alternativer som er krysset av les punktet om spesielle/særskilte merknader.
 3. Insister på at dere benytter og fyller ut overtakelsesprotokollen som Leieboerforeningen og Huseiernes i fellesskap har utarbeidet (gratis).
 4. Deler flere bolig i bofellesskap med én leieavtale overfor utleier, må dere lage en internavtale som regulerer forholdet dere imellom, som depositum, oppsigelsestid, husleiebetaling, vask/rydding av fellesområder osv.
 5. Depositum skal settes på en særskilt konto (unntak for studentsamskipnader). Utleier skal betale kostnader for å opprette slik konto.
 6. Utenom husleie er det bare lov å kreve betaling for strøm, oppvarming og vann (dersom det er vannmåler innstallert). Andre gebyrer og avgifter (som kontraktsgebyr, nøkkelgebyr, kabel-TV-gebyr) er ulovlig og kan avvises, og eventuelt kreves tilbake/trekkes fra på husleia dersom det har blitt betalt.
 7. Les nøye det som står i leiekontrakten om leieboers ansvar for vedlikehold, da det er avtalefrihet på dette feltet. Mange leiekontrakter legger urimelige store vedlikeholdsoppgaver på leieboer.
 8. Ikke inngå leieavtale uten en bestemmelse om at du kan si opp avtalen i leieperioden. Husleieloven foreslår tre måneder, men man kan forhandle både kortere og lengre oppsigelsestid. Dette gir deg en sikkerhet dersom ting skulle utvikle seg annerledes enn planlagt.
 9. Husleien kan kreves justert en gang i året med endringene som følger av konsumprisindeksen (Statistisk sentralbyrå - www.ssb.no/husleiekalkulator). En mer omfattende tilpasning av leienivå kan foretas hvert 3 år dersom du har en tidsubestemt leieavtale eller tidsbegrensningen er lenger enn 3 år.
 10. Hovedregelen er at leieperioden skal være minimum 3 år. Leier du en del av tomannsbolig, kjeller- eller loftsleilighet, og hvor utleieren bor i samme bolig, er minste leietid 1 år. Leier du rom i annen bolig eller en bolig hvor eieren er midlertidig bortreist, er det ikke noen nedre begrensninger i leietid.
 11. Gå grundig gjennom boligen før du flytter inn. Ta bilder som dokumenterer tilstanden og alle skader i boligen. Varsle utleier straks om feil og mangler, selv om du ikke ønsker å kreve skadene utbedret. Hvis ikke risikerer du å få krav mot deg for skader som var der før innflytting.
 12. Det er formelle krav for at en oppsigelse fra utleier skal være gyldig. Sjekk med profesjonelle hvis du er usikker. Les mer om oppsigelse her.
 13. Bare namsmyndighetene kan gjennomføre en utkastelse.
 14. Vesentlig mislighold (f.eks. alvorlige sopp/muggskader / brudd på brannforskrifter etc) gir leieboer rett til å heve avtalen med øyeblikkelig virkning. Det er vanskelig å heve en leieavtale, så allier deg med en ekspert eller Leieboerforeningens jurister.

Når du avslutter et leieforhold

 1. Hvis ikke annet er avtalt skal du være flyttet ut av leiligheten den dagen leieavtalen opphører og boligen skal leveres tilbake ryddet og rengjort.
 2. Leiligheten skal være i samme stand som da du flyttet inn med fradrag for normal slitasje. Jo lenger du har bodd der – jo mer slitasje må utleier akseptere.
 3. Det kan være lurt å få et firma til å vaske ned boligen etter utflytting. Da slipper du å krangle om vaskingen. Vasker du selv er det greit å ta bilder som bevis på jobben.
 4. Avtale en befaring med utleier i god tid før leieforholdet avsluttes slik at dere kan bli enige om det spesielle ting som må tas hensyn til ved utflytting, som f.eks. skader som må, repareres, erstattes, sluttvask etc.
 5. Ta en sluttbefaring sammen med utleier etter at boligen fraflyttet og rengjort. Er alt i orden – be om å få det skriftlig. Dette gjør det enklere å få frigjort depositumet.
 6. Oppstår det tvist om skader/rengjøring som dere ikke blir enige bør du vurdere å få profesjonell hjelp hvis det er snakk om store beløp.
 7. Leieboerforeningens håndbok i husleierett (Leieboerbibelen) gir en enkel og kortfattet innføring i de viktigste bestemmelsene i husleieloven.

Leieboerquiz

Nå som du har lest gjennom de viktigste tipsene, er du kanskje klar for vår leieboerquiz. Lykke til