Martin Presse 2

12. okt. 2021

Boutgiftstaket må økes, inntektsgrensen må økes og informasjonen om bostøtte må bli mer tilgjengelig om denne støtteordningen skal fungerer etter intensjonen.

Leiebolig

06. okt. 2021

Leieboerforeningen har sendt brev til forhandlingsutvalget som jobber ut ny regjeringsplattform. Sett søkelys på leiesektoren - her trengs fornyelse og forbedring.

Boligminister (2)

06. okt. 2021

Bolig- og bygningspolitikken må alt samles under en egen statsråd og eget departement, krever Boligprodusentene, Eiendom Norge, Leieboerforeningen og Norsk Eiendom.

Bilde2

08. sep. 2021

Bolig er en grunnleggende rettighet i et moderne samfunn. Å leie bolig kan ikke og skal ikke sees på som en annenrangs boform. Krav om at husleieloven må revideres øker i styrke.

Bilde11

03. sep. 2021

Leieboerforeningen utreder nå om det er mulig lage en merkeordning for utleiere. Ideen er at utleiere kan få en typegodkjent gradering av utleieboligene.

Astrup Og Aasen

02. sep. 2021

Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Leieboerforeningen har signert avtale med mål om å øke kunnskapen om leiesektoren.

1024Px Torggata, Oslo

10. aug. 2021

Er det en menneskerett å bo i Oslo? Det mener LbFs Anne-Rita Andal, som også etterlyser en egen boligminister. Kronikken sto først på trykk i nettavisa VårtOslo 7. august.

Htu

05. jul. 2021

Husleietvistutvalget informerer om rettigheter og plikter, gir veiledning, mekler og fatter avgjørelser som en domstol. Det er raskt og billig. Endelig blir ordningen nasjonal.

Debatt

29. jun. 2021

Hva tenker partiene om den delen av boligpolitikken som gjelder leiesektoren? Vi har samlet representanter for de to regjeringsalternativene og bedt de tenke høyt. Her kan du se hva de tenker.

Lbf Arsmote

27. mai. 2021

Årsmøte ble gjennomført 26. mai 2021 og det er nå mulig å se sendingen i opptak. Her får du også foreningens nye styreleder Martin Gustavsen

Hva Vil V

19. mai. 2021

26. mai kl 18 er tiden inne for Leieboerforeningens årmøtedebatt, som sendes rett etter streamingen av vårt digitale årsmøte. I år spør vi hva partiene på venstresida vil gjøre for leieboerne

28004250429 6Db4b759c5 C

30. apr. 2021

Er du medlem i Leieboerforeningen kan du få rådgivning på chat på tirsdager og torsdager kl 14 - 17.

Suffrage

09. apr. 2021

26. mai arrangerer Leieboerforeningen boligpolitisk debatt i forbindelse med vårt digitale årsmøte. Vi trenger hjelp til å lage en god debatt, og håper på innspill fra dere.

Kontrakt Og Bok

19. feb. 2021

Vår populære leiekontrakt og håndbok i husleierett var tidligere noe alle kunne kjøpe som enkeltprodukt i Leieboerforeningens nettbutikk. Nå er de tilgjengelig gjennom vår nye abonnementsløsning.